INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Súťaž na riešenie okolia Chorvátskeho ramena stojí na ÚVO

Súťaž na riešenie okolia Chorvátskeho ramena stojí na ÚVO

Výber spracovateľa urbanistickej štúdie na riešenie okolia Chorvátskeho ramena v Petržalke, kade by v budúcnosti mala ísť električková trať, brzdia námietky na Úrade pre verejne obstarávanie (ÚVO). Súťaž mesto nemohlo ukončiť, lebo na ÚVO sa odvolali dvaja uchádzači, ktorí namietali proces vyhodnocovania jednotlivých ponúk. Bez zhotoviteľa urbanistickej štúdie bratislavská radnica nemôže spustiť ani sľubovaný proces participácie s verejnosťou. „Hneď ako budeme môcť oficiálne ukončiť súťaž na zhotoviteľa štúdie, vtedy vieme spustiť aj proces participácie,“ informoval agentúru SITA riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír Andrassy.

Nespustenie procesu participácie s verejnosťou pri riešení rozvojového územia v Petržalke rozhorčil aj aktivistov. Tí vyzývajú bratislavského primátora Milana Ftáčnika, aby bezodkladne začal participatívny proces s verejnosťou a zadal prieskum verejnej mienky. Začiatkom júla k tomu totiž primátora zaviazalo aj uznesenie mestského zastupiteľstva, podľa ktorého mal primátor okrem iného do 30. júla zadať prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry na reprezentatívnej vzorke obyvateľov Petržalky. Na otázkach a zadaní dotazníkového prieskumu pritom malo mesto spolupracovať aj so zástupcami verejnosti, občianskych združení a iniciatív, ktoré sa zapojili do pripomienkovania urbanistickej štúdie a zapojiť mali aj zástupcov petičného výboru Stop štvorprúdovke. Podľa Andrassyho uznesenie bratislavských mestských poslancov teraz nie je realizovateľné, keďže súťaž stojí na ÚVO. K tomu, aby mohlo mesto zapojiť verejnosť do procesu participácie, potrebujú mať spracovateľa urbanistickej štúdie. „Ak by sme participáciu spustili dnes, bolo by to participovanie pre participovanie,“ uviedol Andrassy.

Mesto tak momentálne čaká na rozhodnutie ÚVO. Ak úrad rozhodne, že mesto konalo v súlade so zákonom a celý proces vyhodnocovania ponúk bol v poriadku, radnica môže súťaž uzatvoriť a vyhlásiť víťaza. Ak však ÚVO nariadi znova posúdiť a vyhodnotiť doručené ponuky, celý proces sa môže oddialiť a hrozí, že participáciu s verejnosťou tento rok už spustiť nestihnú. V prípade úplného zrušenia súťaže bude musieť mesto obstarávanie zopakovať a proces obstarania urbanistickej štúdie sa predĺži aj o niekoľko mesiacov, priblížil Andrassy. „Ak budeme chcieť na preplatenie celého procesu využiť európske fondy, tak celý proces participácie aj so zakomponovaním do urbanistickej štúdie, by sme mali dokončiť do augusta budúceho roka,“ upozornil Andrassy.

Radnica sa už na proces spolupráce s verejnosťou pri riešení okolia Chorvátskeho ramena v Petržalke pripravuje. Budúci týždeň by mali mestskí poslanci rokovať o návrhu, aby mesto vyčlenilo 30-tisíc eur na jednotlivé participačné kroky. „Aby boli závery štúdie záväzné, chceli by sme ju premietnuť do územných plánov zón, lebo len v takom prípade budeme vedieť garantovať, že štúdia nebude len akýmsi pohľadom odborníkov, ale bude aj záväznou pre formovanie mestského priestoru,“ uviedol Andrassy. Po ukončení súťaže na zhotoviteľa urbanistickej štúdie chce mesto predstaviť ideový návrh viacerými formami. Organizovať plánujú workshopy či diskusie v teréne i výstavu v centre Archa.

Verejnú ideovú urbanistickú súťaž na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, súvisiacu s budovaním električkovej trate v tejto mestskej časti, vypísala Bratislava pod vedením hlavnej architektky v novembri 2013. Mesto v súťaži chcelo nájsť inovatívne riešenia pre udržateľný rozvoj tohto územia. Do súťaže prišlo 15 návrhov, porota udelila prvú cenu za najlepší návrh autorom Bohumilovi Kováčovi a Ladislavovi Benčekovi.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky