INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Sľuby nestačia

Sľuby nestačia

Do redakčnej pošty sme dostali kópiu listu, ktorý kandidátom na starostu Petržalky zaslal MUDr. Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia. Žiada ním stanovisko k problému, ktorý trápi predovšetkým Petržalčanov – a to je osadenie rámp na parkoviskách pri Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke a vyberaniu parkovného od pacientov. Zaujíma ho (resp. Lekárske odborové združenie) ako bude postupovať ten-ktorý kandidát, ak by ho obyvatelia zvolili za starostu Petržalky – či urýchlene odstráni rampy a elektrickú prípojku. Upozorňuje, že „..táto čierna stavba bola postavená bez stavebného povolenia na pozemkoch Hlavného mesta SR Bratislavy v blízkosti Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke súkromnou obchodnou spoločnosťou ZIPP – S, s.r.o.“

Necháme na kandidátoch, ako odpovedia a čo sľúbia. Chápeme aj snahu odborárov a rozhorčenie Petržalčanov s daným stavom. Ale pretože sa problém stáva predvolebnou témou, uvedieme fakty.

– Platené parkovanie je výsledkom zmluvy medzi Univerzitnou nemocnicou Bratislava a spoločnosťou ZIPP a.s. V tomto vzťahu Petržalka nijako nefiguruje a nie je ani vlastníkom tamojších pozemkov. Petržalský stavebný úrad nemôže viesť žiadne konanie ani o odstránení rampy, pretože tá nie je stavbou, ale dopravným zariadením, ktoré povolilo podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Hlavné mesto SR Bratislava so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave ešte v auguste 2013. Môže konať – a koná – len v prípade čiastkového problému, a tým sú rozvody k rampe. Petržalka nemá žiadne iné prostriedky vzhľadom k nezákonnému stavu.

– Aby sa problém dal odstrániť, treba riešiť príčinu a nie len dôsledok, akým je elektrické vedenie. Je potrebné zrušiť zmluvu, a s tým žiadny starosta nič nezmôže.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky