INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Predstavenie návrhu riešenia Petržalky brzdí obstarávanie

Predstavenie návrhu riešenia Petržalky brzdí obstarávanie

BRATISLAVA 9. septembra (SITA) – Hlavné mesto stále nepredstavilo verejnosti víťazný ideový návrh na riešenie bratislavskej Petržalky, ktorý súvisí s budovaním električkovej trate v tejto mestskej časti. Dôvod, prečo verejnosť zatiaľ nepozná ideový návrh je, že sa ešte neskončila verejná súťaž na zhotoviteľa urbanistickej štúdie. Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy Ľubomír Andrassy, jeden z účastníkov verejnej súťaže na zhotoviteľa sa odvolal a čaká sa teda na to, ako vyhodnotí túto námietku Úrad pre verejné obstarávanie.

Mesto chce predstaviť ideový návrh viacerými formami, výstavou v centre Archa, ale aj v teréne. Magistrát plánuje aj proces participácie s verejnosťou, ktorý je podľa Andrassyho už pripravený. Na septembrové mestské zastupiteľstvo predloží magistrát návrh, aby z mestského rozpočtu vyčlenili na krytie nákladov na participáciu 30-tisíc eur. Tieto peniaze chce mesto použiť na zvýšenie informovanosti o plánoch hlavného mesta riešiť centrálnu petržalskú rozvojovú os. Peniaze by mali pokryť aj organizáciu diskusných stretnutí pre laickú aj odbornú verejnosťou. Podľa Andrassyho by mal byť súčasťou participatívneho procesu s verejnosťou aj zhotoviteľ urbanistickej štúdie. „Zhotoviteľ má určitú predstavu o území a názory verejnosti bude premietať do štúdie, ktorá sa stane podkladom pre ďalšie urbanisticko-architektonické riešenie priestoru. Tvorca nesie zodpovednosť aj pred hlavným mestom za to, akú štúdiu vyhotoví a do akej miery akceptuje myšlienky verejnosti z participatívneho procesu,“ uviedol Andrassy.

V súvislosti s predlžujúcim sa verejným obstarávaním Andrassy povedal, že mesto musí zákon o verejnom obstarávaní rešpektovať. Ako však dodal, samospráva často upozorňuje na to, že pri takto nastavenom zákone o obstarávaní je niekedy nemožné obstarať víťaza a to najmä pri projektoch, ktoré súvisia s obstarávaním myšlienky či koncepcie. Súťaže, v ktorých ide o duševné vlastníctvo, sú podľa Andrassyho často zdĺhavé a spochybňované ktoroukoľvek stranou, ktorá v procese obstarávania ťahá za kratší koniec.

S vlastným návrhom na riešenie územia pri Chorvátskom ramene medzičasom prišlo aj Združenie domových samospráv. Predseda združenia Marcel Slávik informoval, že využili program magistrátu Adopcia zelene a podali žiadosť o adopciu územia pri Chorvátskom ramene. Pri ramene by chceli vybudovať a spravovať centrálny mestský park. Združenie predstavilo na svojej internetovej stránke www.samospravydomov.org aj ideový návrh a urbanisticko-architektonickú štúdiu, podľa ktorých chcú postupovať. Podľa Andrassyho však táto žiadosť nie je v súlade s projektom Adopcie zelene. „Bratislava sa inšpirovala európskymi metropolami a prišla počas letných mesiacov s projektom Adopcia zelene. Chceli sme odbúrať zložitý proces rozhodovania o nájme zelených plôch vo vnútrosídliskových častiach, vnútroblokoch, pri bytových domoch alebo sídliskách. Externí partneri, ktorí chcú investovať svoje vlastné zdroje do revitalizácie malých zelených zón, tak môžu robiť bez komplikovaného administratívneho procesu. Adopcie zelene majú teda slúžiť pre malé zelené plochy. Určite sa takéto projekty nemôžu týkať strategických území z hľadiska rozvoja hlavného mesta,“ povedal Andrassy, podľa ktorého iniciátori myšlienky adopcie zelene pozdĺž celého Chorvátskeho ramena ani nemajú peniaze na podobný projekt. Mesto si podľa Andrassyho nemôže dovoliť ponúknuť priestor pri celom Chorvátskom ramene združeniu ani preto, lebo má jasnú predstavu o tom, že priestor pri Chorvátskom ramene má byť cenné verejné priestranstvo so zeleňou, centrálnym mestským parkom, ale tiež električkovou traťou ako nosným systémom verejnej hromadnej dopravy.

Participáciu s verejnosťou pôvodne plánovali na jún, júl a august, aby v septembri mali východiská pre čistopis zadania urbanistickej štúdie. V polovici mája to povedala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Verejnú ideovú urbanistickú súťaž na riešenie centrálnej rozvojovej osiPetržalky súvisiacu s budovaním električkovej trate v tejto mestskej časti vypísala Bratislava pod vedením hlavnej architektky v novembri 2013. Mesto v súťaži chcelo nájsť inovatívne riešenia pre udržateľný rozvoj tohto územia. Do súťaže prišlo 15 návrhov, porota udelila prvú cenu za najlepší návrh autorom Bohumilovi Kováčovi a Ladislavovi Benčekovi.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky