INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Z online diskusie so starostom V. Bajanom

Z online diskusie so starostom V. Bajanom

Pán starosta, na Wolkrovej 15 sú malé potraviny, v ktorých predávajú o. i. aj čapované víno. Žiaľ, práve to konzumujú viacerí občania na schodoch nášho domu (Wolkrova 13), a to v ktoromkoľvek čase. Ako to vyzerá, môžete si domyslieť – všade plno špakov, fľaše od vína i piva, vypité plastové poldecáky i malé balenia tvrdého alkoholu. V predchádzajúcich týždňoch sa nám tu párkrát povracali, kríky a stromy bežne, takisto v ktorúkoľvek hodinu, slúžia ako verejné WC. Prosím, dá sa s tým niečo robiť? Susedia bývajúci na najnižších poschodiach toho majú už plné zuby, do bytov im ide cigaretový dym, hluk z debatných krúžkov. Boja sa však čosi urobiť, aby im podgurážené osoby nerozbili okná či ináč neublížili. Ako zástupkyňa vlastníkov 62 bytov vám budem vďačná za každú radu.

A. K.

Tento konkrétny prípad sme, samozrejme, skontrolovali, preverili, uskutočnili sme pohovor s prevádzkovateľom, kontroly uskutočníme aj opakovane. Rád by som sa však vyjadril k tomuto problému aj všeobecne, pretože sa môže týkať aj iných lokalít. S poľutovaním musím konštatovať, že ako mnohé iné obce a mestské časti, tak aj Petržalka bola protestom prokurátora dotlačená k zrušeniu VZN č. 2/1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Rovnako aj Bratislava – ako hlavné mesto – tiež musela po proteste prokurátora zrušiť VZN č. 9/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta. Prokurátorky v oboch prípadoch konštatovali, že tak Bratislava, ako aj ako Petržalka v nariadeniach riešili predaj, podávanie a požívanie alkoholu na verejnosti vo všeobecnosti, v celku, teda na celom území Bratislavy, resp. mestskej časti. Podľa prokurátorky je možné takýto zákaz uplatniť iba pre určitú vymedzenú časť mesta a iba vo vymedzenom čase. To by však z nášho pohľadu neriešilo situáciu, pretože situácia by sa zhoršovala práve v tých časoch a na tých miestach, ktoré by v nariadení menované neboli… My sme ale chceli chrániť všetkých Petržalčanov a regulovať celú Petržalku.

V súčasnosti je platné nové nariadenie Bratislavy, ktorým sa riadime aj my, a v tomto nariadení je vymedzené – citujem:

§ 2 Základné pojmy

(1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.1)

(2) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto v intraviláne hlavného mesta, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb, okrem divadiel, galérii a koncertných siení.

§ 3

Zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov

(1) Zakazuje sa predávať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje

a) v zariadeniach spoločného stravovania v čase od 4. h do 2. h, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 100 metrov od

1. sídla prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,

2. škôl a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov veku,

3. miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov,

4. cintorínov a iných pietnych miest,

b) v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť železničnej dopravy a vo vzdialenosti 100 m od nich v čase od 22. h do 6. h,

c) v priestoroch staníc autobusov prímestskej a diaľkovej verejnej autobusovej dopravy a vo vzdialenosti 100 m od nich v čase od 22. h do 6. h.

(2) Ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na verejné podujatia

a) organizované pri príležitosti štátnych a náboženských sviatkov,

b) na organizácii, ktorých sa podieľa hlavné mesto alebo mestská časť.

Znenie celého VZN č. 2/2013 nájdete na web stránke hl. m. Bratislavy.

somrák v MHD

Z uvedeného je teda zrejmé, že v tejto chvíli nie je sily, ktorá by dokázala požívanie alkoholu na verejnosti zakázať alebo obmedziť tak, ako si to predstavujú všetci slušní ľudia. S poľutovaním musím v tejto chvíli odpovedať, že ako mestská časť nemáme kompetencie k riešeniu problému požívania alkoholických nápojov na verejnosti tak, ako si to my a mnohí obyvatelia Petržalky predstavujeme a želáme. Samozrejme, aj napriek zhora uvedenému sa k veci nestaviam alibisticky. Naši pracovníci, ktorým patrí do náplne práce kontrola verejného poriadku a kontrola času predaja v obchode, zvýšili kontrolnú činnosť a úzko sa snažíme spolupracovať aj s mestskou políciou. Vzniknutú situáciu – keďže sa týka všetkých miest a obcí na Slovensku – konzultujeme aj v rámci ZMOSu a hľadáme spôsob, ako pálčivý problém požívania alkoholických nápojov na verejnosti vyriešiť legislatívne tak, aby jeho riešenie nemohlo byť právne prokuratúrou, prípadne súdom napadnuteľné a zrušené.

špačok a vrchnák od piva

Toto, žiaľ, nie je jediný prípad, pani prokurátorka nám napadla aj iné nariadenia, ktorými sme sa snažili zaviesť pravidlá spolunažívania. Je mi veľmi ľúto, že bigotným výkladom zákona sú chránení nedisciplinovaní vodiči, nedisciplinovaní psičkári, otravní alkoholici a nie väčšina slušných Petržalčanov, ktorí chcú mať trávniky a chodníky bez psích exkrementov, zle parkujúcich áut či opilcov. Bohužiaľ, zdá sa, že v našej spoločnosti prestáva platiť, že sloboda jednotlivca končí pri neslobode toho druhého…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky