INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka chce pohnúť s problémami, ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť

Petržalka chce pohnúť s problémami, ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť

Najbližšie (septembrové) petržalské zastupiteľstvo bude zaujímavé z viacerých dôvodov. Poslanci budú rokovať o nových všeobecne záväzných nariadeniach, prerokujú aj ďalší z protestov prokurátorky voči platnému nariadeniu, ale pokúsia sa aj posunúť niektoré problémy, ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť. Medzi také nepochybne patrí situácia v tzv. Modrom dome na Čapajevovej ulici. V minulosti postavila tento dom mestská časť na to, aby mala k dispozícii vlastné byty pre svojich obyvateľov.

Postupom času je však celý objekt v dezolátnom stave. Žijú tam ľudia, ktorí neplatili nájomné vo svojich predchádzajúcich bytoch. Tie často skončili zdevastované a tí istí ľudia teraz devastujú aj byty v Modrom dome a samozrejme mnohí bývajúci ani tu nájomné neplatia. Samospráva má na základe rozhodnutia súdu často povinnosť ubytovať aj takýchto ľudí. A ktovie, či tu mnohí neprespávajú aj načierno. K tomu, čo a ako dokážu urobiť s týmto objektom a jeho okolím netreba žiaden komentár.

Dnes už je ako z technického tak aj z hygienického pohľadu budova v tak zlom stave, že sa len ťažko hľadá riešenie pre jej budúcnosť. Petržalská samospráva na komplexnú rekonštrukciu nemá financie, navyše štát samosprávu stále núti šetriť a konsolidovať, a možnosť využiť eurofondy sa stále naťahuje a komplikuje. Ak sa nepodarí nájsť riešenie v dohľadnej dobe, situácia sa môže vyhrotiť. Ako schodný sa zdá byť model, ktorý Petržalke navrhuje súkromná spoločnosť – kúpi od nej budovu, preberie na seba všetky záväzky (čiže bude musieť riešiť aj súčasných nájomcov), budovu zrekonštruuje na vlastné náklady na byty, z ktorých alikvotnú časť dá k dispozícii aj mestskej časti. Na základe tejto ponuky spracoval miestny úrad základný materiál, ktorý je teraz predmetom rokovania tak odborných komisií zastupiteľstva, ako aj poslaneckých klubov, pôsobiacich v ňom.

Nemenej dôležitým je i návrh riešenia budúcnosti objektu známeho ako LUDUS. Po tom, ako sa samospráve nepodarilo prenajať objekt opakovanými verejnými súťažami, pričom o financovaní z rozpočtu mestskej časti platí rovnaká premisa ako pri tzv. Modrom dome – peniaze jednoducho nie sú, opäť prichádza do úvahy spolupráca so súkromným sektorom. A aj v tomto prípade sa takáto ponuka naskytla – budúcnosťou tejto budovy by mohlo byť národné bowlingové centrum, ktoré by slúžilo verejnosti. Spoločnosť, ktorá by si ju prenajala, by ju celú na vlastné náklady zrekonštruovala a následne prevádzkovala, takže obyvatelia nielen tejto lokality by si mohli vydýchnuť a netrpieť už pohľadom na neporiadok, špinu a bezdomovcov, ktorí sa sem aj po ich vyprataní stále vracajú. Aj tento materiál je spracovaný a je predmetom diskusií v odborných komisiách a v poslaneckých kluboch.

„Budem rád, ak sa týmto materiálom budú poslanci naozaj podrobne a zodpovedne venovať, aby sme v nich vychytali všetky prípadné muchy a aby sme mohli pristúpiť k ich realizácii s vedomím, že práve nám sa podarilo nájsť schodné, efektívne a hlavne dobré riešenia pre obidva dlho neriešené problémy Petržalky,“ uvádza širokú diskusiu k projektu starosta Petržalky Vladimír Bajan.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky