INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Keď funguje spolupráca obyvateľ – poslanec

Keď funguje spolupráca obyvateľ – poslanec

Rozbitý chodník, odpadky, špina – koncom júna naše noviny oslovil  Tibor Mokoš, obyvateľ Ovsišťa. Je všímavý k svojmu okoliu a nerobí mu problém ozvať a žiadať nápravu stavu.  Úlohou novín nie je opravovať komunikácie a odpratávať smeti,  ale vieme, kto prevzal zodpovednosť za Petržalku a sľúbil, že sa o ňu bude starať. Na náš návrh T. Mokoš kontaktoval „svoju“poslankyňu Danielu Palúchovú:

Daniela Palúchová

„Obrátil sa na mňa ako obyvateľ Ovsišťa na svoju zástupkyňu – poslankyňu za tento obvod v zastupiteľstve MČ Petržalka. Prekážali mu poprevracané, nefunkčné, pohyb a zdravie ohrozujúce betónové prvky, zničené či chýbajúce obrubníky. A veľa iných, malých, ale dôležitých drobností. Jeho upozornenia a námety na zlepšenie som si preverila a následne komunikovala a spolupracovala na ich odstránení s miestnym úradom a Miestnym podnikom verejno-prospešných služieb. Som rada, že obyvateľom Ovsišťa nie je ľahostajné ich okolie a obracajú sa na mňa s takýmito podnetmi. Miestny poslanec nemôže mať oči všade, ale ak chce, vie účinne pomôcť.

Čo sa teda reálne podarilo?

„Ako som spomínala, pán Mokoš ma upozornil na viacero problémov, ktoré boli odstránené  – ako napríklad betónové kvádre v blízkosti DK Ovsište, ktoré prekážali chodcom. Ďalej bolo mimoriadne vyčistené Ovsištské námestie a jeho bezprostredné okolie. Rovnako som sa zasadila za doplnenie a osadenie nových lavičiek v tejto časti Petržalky. Po nedávnej veternej smršti som pomohla zabezpečiť odpratanie popadaných stromov a konárov. Obracajú sa na mňa aj iní obyvatelia, na základe ich požiadaviek bolo obnovené vodorovné dopravné značenie. Konkrétne prechody pre chodcov pri zastávkach MHD Bulíkova a Ovsištské námestie.“

Vaša spolupráca s občanmi pokračuje, zdá sa že v Ovsišti je práce nad hlavu…

„Áno, v súčasnosti sa okrem iného venujem riešeniu problematiky čistoty a údržby okolia obchodných priestorov v okolí DK Ovsište, kde je zvýšený pohyb ľudí. S pánom Mokošom som v kontakte, informuje ma o zmenách a prípadných nedostatkoch, ktoré sa ako poslankyňa za obvod Ovsište budem snažiť operatívne riešiť v prospech obyvateľov a návštevníkov tejto časti Petržalky“.

Tento článok je snahou inšpirovať aj ďalších obyvateľov Petržalky. Buďte ako pán Tibor Mokoš, oslovte so žiadosťou o nápravu svojich susedov – petržalských poslancov. Chodia do práce rovnakými chodníkmi ako vy a ich deti sa bicyklujú a hrajú v rovnakých vnútroblokoch. Mená poslancov i kontakty nájdete na webovej stránke miestneho úradu www.petrzalka.sk. Zoznam ulíc volebných obvodov poslancov na web stránke našich novín www.petrzalskenoviny.sk.

Poteší nás, ak sa o svoje skúsenosti podelíte s aj s našimi novinami.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201