INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rozkopávky aj výrub stromov

Rozkopávky aj výrub stromov

Centrálny správca tepla v Petržalke, spoločnosť Veolia, bude počas letných prázdnin rekonštruovať sekundárne rozvody ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Prípojky sa budú meniť na uliciach Topoľčianska, Tematínska a Starhradská. Rozkopávky si vyžiadajú aj výrub stromov.

Súčasné prípojky vybudovali ešte v 70. rokoch. Podľa vyjadrenia správcu sú fyzicky aj morálne zastarané a spôsobujú veľké straty tepla. Nahradia ich novým predizolovaným potrubným systémom. Rekonštrukcia sa týka celkovo 19 vchodov okolitých bytových domov a Základnej umeleckej školy na Topoľčianskej ulici. Obyvatelia boli o prácach informovaní výveskami vo vchodoch.

Počas prác spoločnosť vyrúbe celkovo 36 stromov. Ide prevažne o stromy, ktoré boli v minulosti vysadené príliš blízko obytných domov a priamo nad teplovodom, kde je ochranné pásmo a kde sa nesmú vysádzať dreviny s väčším koreňovým systémom.  Aj keď je vegetačné obdobie, osobitné predpisy v rámci Zákona o tepelnej energetike výrub umožňujú.

V takýchto prípadoch sa na výrub stromov nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, t.j. Mestskej časti Petržalka. Žiadateľ výrub oznamuje na Okresný úrad Bratislava, ktorý vo veci vydal stanovisko,” ozrejmila vedúca oddelenia životného prostredia Zuzana Juhásová s tým, že na základe ornitologického posudku Veolia nesmie vyrúbať štyri stromy, pretože na nich hniezdia vtáky.

Spoločnosť Veolia uviedla, že hoci povinnosť odstrániť stromy na vlastné náklady má majiteľ pozemku, ktorým je hlavné mesto, výrub pre urýchlenie procesu zaplatí spoločnosť. Obyvatelia sa tiež nemusia obávať straty zelene. “Hoci to nie je naša povinnosť, uskutočníme náhradnú výsadbu v hodnote vyrúbaných drevín v sume 28-tisíc eur,” uviedla vo vyhlásení spoločnosť.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416