INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rozhodnutie o divadle Jána Ďurovčíka sa odkladá

Rozhodnutie o divadle Jána Ďurovčíka sa odkladá

Na prezentácii zámeru muzikálového divadla pred petržalskými poslancami choreograf Ján Ďurovčík vyhlásil, že napriek tomu, že si nie je vedomý žiadneho pochybenia, nemá záujem v tejto dobe, v tejto situácii, kedy sú stále otvorené otázky a pochybnosti zo strany poslancov ohľadom jeho zámeru a kedy necíti takpovediac celospoločenský záujem, do toho ísť. Je pripravený diskutovať s kýmkoľvek o čomkoľvek a necháva projekt k dispozícii.

Na základe tohto vyhlásenia a žiadosti Jána Ďurovčíka starosta Petržalky Vladimír Bajan odporučil nehlasovať o samotnom prenájme pozemku pre divadlo. Keďže si však naďalej myslí, že projekt je pre Petržalku vhodný a prospešný, a deklarovali to aj viacerí poslanci, navrhol hlasovať o uznesení, ktorým poslanci tento zámer privítajú, aby vyslali signál, že o takýto projekt je dobré zabojovať. Podobný návrh uznesenia navrhol aj zástupca starostu Michal Radosa. Napokon po diskusii poslanci odhlasovali, že sú pripravení v rokovaniach pokračovať aj ďalej a chcú byť otvorení aj ďalším kultúrnym projektom, prípadne ďalším lokalitám, kde by ich bolo vhodné umiestniť. Ján Ďurovčík je podľa vlastných slov pripravený a očakáva otázky, návrhy a pripomienky k svojmu projektu tak, aby sa k nemu mohli poslanci po lete vrátiť. Nevylučuje, že nebude rokovať aj s inými mestskými časťami, ale rozhodne sa napokon podľa podmienok, ktoré mu budú ponúknuté.

Výzva

Mestská časť Bratislava-Petržalka verejne vyzýva všetkých záujemcov o investovanie a následné prevádzkovanie zámerov v oblasti kultúry v Petržalke nadmestského, mestského i miestneho významu, aby svoje projekty obsahujúce predpokladanú výšku i konkrétny spôsob finančného krytia nákladov predložili mestskej časti do 30.9.2016.

 

Uznesenie

Mestská časť Bratislava-Petržalka považuje územie parcely č. 3169/1 v k. ú. Petržalka vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, ktorá sa nachádza pri Kostole Sv. Rodiny na lúke Jána Pavla II, pri Chorvátskom ramene a budúcej trase 2. etapy električky za veľmi kvalitné územie vhodné na námestie, verejné priestory s funkciou kultúry, oddychu a parkovej zelene. Miestne zastupiteľstvo v Petržalke nesúhlasí so zástavbou bytovými a výškovými domami vrátane obchodných centier na tejto parcele.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky