INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka môže pripraviť ďalšie významné investície

Petržalka môže pripraviť ďalšie významné investície

Mestská časť Petržalka vlani hospodárila s prebytkom vyše 960-tisíc eur. Vyplýva to záverečného účtu za rok 2015, ktorí prerokovali miestni poslanci. Túto sumu dokázali ušetriť jednotlivé programy rozpočtu aj napriek jasným a adresným výdavkom, ktoré kopírovali priority mestskej časti. Medzi poslancami vládne zhoda, že ušetrené financie Petržalka nerozdrobí na spotrebu, ale investuje ich do zásadných rekonštrukcií ciest a chodníkov vo svojej správe na budúci rok.

Šetriť sa darilo aj popri veľkých investíciách,  ktoré spolu presiahli sumu jeden milión eur. Najväčšia suma (viac ako pol milióna eur) putovala na rekonštrukciu a modernizáciu viacerých základných a materských škôl a vybudovanie novej MŠ na Gessayovej ulici. Petržalka zároveň zdigitalizovala Artkino za zrkadlom v DK Zrkadlový háj, zrekonštruovala Námestie hraničiarov, vybudovala výbeh pre psov na Holíčskej ulici, športový areál pri základnej škole na Tupolevovej ulici, či opravila parkoviská na Holíčskej a Hrobákovej ulici. Pre zvýšenie bezpečnosti rozšírila počet kamier v uliciach.

artkino, kino

Petržalka hospodárila v minulom roku s celkovou sumou 29,5 milióna eur. Najviac bežných výdavkov, vyše 13,6 milióna eur, čo predstavuje 53 %, smerovalo do školstva. Zhruba po dva milióny eur putovali z rozpočtu v minulom roku do oblasti životného prostredia – t.j. na udržiavanie a výsadbu zelene, starostlivosť o detské ihriská, o koše na psie exkremetny či prevádzku zberného dvora, ale aj do kultúry a športu. Vyše milióna eur použila mestská časť na zabezpečenie sociálnej pomoci a sociálnych služieb.

vozíčkári, seniori

Petržalka v súčasnosti spláca dva úvery, jeden z nich bol prijatý v roku 2009 za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného majetku, a druhý, prijatý v roku 2013, čerpá Petržalka na výstavbu plavárne a zlepšenia technického stavu svojich škôl a kultúrnych zariadení. Nesplatená istina predstavuje necelých 5,2 milióna eur.

Z komentára k záverečnému účtu rovnako vyplýva, že mestská časť dopláca takmer dva milióny eur na spolufinancovanie preneseného výkonu štátnej správy, keďže štát samosprávam zveril viaceré kompetencie, no bez dostatočného finančného krytia. Najvypuklejšie je to v prípade stavebného úradu, kde ide o rozdiel cca 280-tisíc eur, ktoré na jeho chod dopláca Petržalka z vlastných zdrojov. Z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja DR bola Petržalke poskytnutá dotácia na túto funkciu len vo výške 100-tisíc eur, čo je len tretina celkových výdavkov.

Schody Mánesovo nám.web

„Stále tiež zostáva nevyriešený problém tzv solidarity voči malým mestským častiam, ktorú hlavné mesto napriek platným uzneseniam nemá záujem riešiť, a tak Petržalčania naďalej dotujú činnosť iných mestských častí. Mohli sme mať viac pokosené, čistejšie, možno opravených viac ciest, chodníkov a verejných priestranstiev,” povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Celý Záverečný účet nájdete TU.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky