INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Novú výstavbu v MATADORky treba prehodnotiť

Novú výstavbu v MATADORky treba prehodnotiť

Petržalskí poslanci odsúhlasili ukončenie spracovávania Územného plánu zóny MATADOR. Dôvodom sú obmedzenia, ktoré stanovuje Územný plán hlavného mesta. Mestská časť Petržalka od roku 2012 obstaráva Územný plán zóny MATADOR. Územie stratilo svoj pôvodný význam a vedie sa široká diskusia, ako by malo byť využité v budúcnosti.

 Súčasné možnosti sú stanovené platným Územným plánom hlavného mesta. No vzhľadom na to, že pripomienky občanov k návrhu Územného plánu zóny, ktorý má za úlohu bližšie špecifikovať podmienky Územného plánu hlavného mesta, s nadradeným dokumentom nekorešpondujú, nemohli by sa prijať.

 Petržalka zaznamenala množstvo námietok a pripomienok k zóne, týkali sa najmä výhrad voči intenzite budúcej zástavby budúcej výstavby, ako aj výške budúcich stavieb. V plánoch investora boli napríklad viaceré výškové budovy. Najmä miestni obyvatelia si však prajú omnoho nižšie stavby.

 Veľkú diskusiu zároveň vyvolali aj funkcie, ktoré by malo v prvom rade územie prinášať. Či už by šlo o vybavenosť, bývanie, šport, modernizáciu súčasných budov, keď sa napríklad Depo Kopčany medzičasom stalo chránenou kultúrnou pamiatkou.

 “Problém nastal v tom, že sa musíme riadiť mantinelmi, ktoré určuje nám nadradený Územný plán hlavného mesta. To by znamenalo, že drvivú väčšinu pripomienok, akokoľvek opodstatnených, by sme nemohli akceptovať. V tomto stave je výhodnejšie proces zastaviť a všetky opodstatnené pripomienky, ktoré vzišli, by sme preniesli na hlavné mesto pri aktualizácii a tvorbe nového Územného plánu hlavného mesta. Inak by doterajšia práca mohla prísť navnivoč,” povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan. Pokračovanie v procese by si navyše podľa jeho slov vyžiadalo ďalšie financie.

 Okrem ukončenia procesu mali poslanci na stole aj alternatívne rozhodnutie, a to pokračovanie v procese obstarávania Územného plánu zóny MATADOR. Väčšina sa však priklonila k ukončeniu procesu s tým, že všetky podklady a doposiaľ vykonanú prácu Petržalka poskytne hlavnému mestu, ktoré bude môcť materiály použiť pri aktualizácii súčasného Územného plánu hlavného mesta a tvorbe nového Územného plánu.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky