INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Miestna rada divadlo odobrila

Miestna rada divadlo odobrila

V minulom čísle sme informovali o tom, že Petržalka má jedinečnú možnosť mať na svojom území divadlo, ktoré tu chce postaviť renomovaný choreograf a tanečník Ján Ďurovčík. Ak poslanci na zastupiteľstve tento zámer schvália, mohlo by stáť na tzv. pápežskej lúke, neďaleko Kostola Sv. Rodiny. Dobrá správa je, že mestskú časť by tento projekt nestál ani euro.

V minulých dňoch o tomto zámere rokovali členovia miestnej rady. Tí ho uvítali. „Koncept pána Ďurovčíka zapadá do nášho dlhodobého a strategického cieľa vybudovať z Petržalky plnohodnotnú mestskú časť, ktorá vie ľuďom dať priestor na život, aktivity, šport a,samozrejme, aj na kultúru,“ povedal zástupca starostu Michal Radosa.

Niektorí z členov vyjadrili obavy, aby sa tento priestor nestal miestom architektonicky nevhodnej budovy či nedostatku parkovacích miest, iným chýbal rozpracovanejší projekt či finančný zámer. Padol aj návrh, či by pán Ďurovčík nemal radšej investovať do kultúrnych domov mestskej časti alebo že by mala mestská časť počkať na územný plán zóny, ktorý by malo realizovať hlavné mesto, čo však môže trvať ešte aj niekoľko rokov. Poslanyňa Elena Pätoprstá navrhla, aby mestská časť radšej počkala na divadlo LUDUS, ktoré by do dvoch rokov mohlo prísť do DK Lúky.

Je prirodzené, že pri takej významnej investícii na takom atraktívnom mieste si chce mestská časť ponechať vplyv na jej konečnú podobu či celkový charakter a zároveň si zadefinovať podmienky, za ktorých celý projekt bude podporovať,“ konštatoval prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik.  Požiadal preto poslancov, aby mu doručili konkrétne požiadavky či návrhy, ktoré do materiálu, ktorým sa bude zaoberať najbližšie zastupiteľstvo, zapracuje. Starosta zároveň avizoval vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z poslancov zastupiteľstva, ktorí budú celý proces prípravy a realizácie tohto súkromného divadla sledovať, korigovať prípadné vzniknuté nejasnosti a riešiť problémy, ktoré vyvstanú.

Ako sa vyjadril petržalský starosta Vladimír Bajan, za dvadsať rokov svojho starostovania sa nestretol s tým, aby prišiel investor, ktorý by chcel za svoje peniaze postaviť práve divadlo. . „Územný plán tu dovoľuje budovať občiansku vybavenosť nadmestského významu a myslím si, že po dotvorení celého priestoru námestím so zeleňou a mestským mobiliárom by to mohla byť úžasná časť Petržalky,“ komentuje výber pozemku Vladimír Bajan.

Ide o strategickú investíciu, ktorá môže priniesť Petržalke pridanú hodnotu,“ komentoval zámer 1. zástupca starostu Ján Bučan. Miestna rada napokon odporučila miestnemu zastupiteľstvu prenájom pozemkov pre divadlo Jána Ďurovčíka schváliť.

Poslanci sa na najbližšom rokovaní v utorok 28. júna budú zaoberať aj záverečným účtom za rok 2015, stanoviskom mestskej časti k dvom návrhom VZN mesta a to o nakladaní s komunálnymi odpadmi a o používaní pyrotechniky. Ďalej budú rokovať o štyroch materiáloch, týkajúcich sa školstva ako aj o budúcnosti bytového fondu či územného plánu zóny Matador.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky