INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

MHD počas prázdnin

MHD počas prázdnin

Letný, prázdninový režim pocíti aj doprava. Na dovolenkové obdobie a dva mesiace školských prázdnin reaguje aj dopravný podnik, ktorý upravil grafikon verejnej dopravy. Ten pre Petržalčanov znamená menej spojov mestskej hromadnej dopravy ako počas riadneho obdobia.

Spoje Dopravného podniku hlavného mesta Bratislavy budú od prvého júla 2015 jazdiť podľa režimu školských prázdnin, na grafikonoch je teda potrebné sledovať režim „pracovný deň – školské prázdniny“.

Pre Petržalčanov využívajúcich autobusové linky to znamená, že na jednotlivých linkách pôjde v priebehu dňa menej spojov ako zvyčajne. Zmeny sa týkajú najmä ranných hodín a to v rozmedzí od 6.00 do 8.00 h, v poobedňajšom čase predovšetkým od 14.00 do 17.00 h a večer do 19.00 h. Časový interval medzi spojmi sa tak predĺži. Obmedzenia pre Petržalčanov sa budú týkať liniek 50, 59, 68, 80, 83, 84, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 191, 196, vôbec nebude premávať linka 192, nočné spoje budú bezo zmien.

Zmeny v doprave potrvajú až do 2. septembra 2015, kedy sa školáci opäť vrátia do škôl. Cestovné poriadky počas školských prázdnin sú zverejnené na zastávkach MHD ako aj na webstránke DPB, a.s.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201