INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Súd vyhovel nemocnici – za parkovanie opäť zaplatíme

Súd vyhovel nemocnici – za parkovanie opäť zaplatíme

Po troch mesiacoch sa budú môcť opäť vyberať poplatky za parkovanie na spevnených plochách pred nemocnicou v Petržalke. Krajský súd totiž vyhovel odvolaniu Univerzitnej nemocnice Bratislava a zrušil verdikt okresného súdu o povinnosti zdržať sa vyberania parkovného súkromným prevádzkovateľom. Metropola tak bude môcť právo pacientov, verejný záujem týkajúci sa bezplatného parkovania na spevnených plochách pred nemocnicou obhajovať v riadnom konaní, bez predbežného opatrenia. Vedenie mesta rozhodnutie súdu napriek jeho všeobecnosti rešpektuje, ale je toho názoru, že týmto krokom je jediným a najviac poškodeným pacient. Keďže voči rozhodnutiu krajského súdu sa samospráva odvolať nemôže, zvažuje, že  podá mimoriadny podnet na generálneho prokurátora.

Primátor Milana Ftáčnik sa v marci t.r. obrátil v mene samosprávy na súd a požiadal o vydanie predbežného opatrenia, pretože mesto po preskúmaní skutkového stavu dospelo k názoru, že je v rozpore s verejným záujmom, dobrými mravmi, ak je verejnosť nútená platiť poplatok za parkovanie na plochách, ktoré boli v minulosti kolaudované ako verejné parkoviská a sú priamo viazané na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Bratislava sa v minulosti nedomáhala ochrany svojich práv, nevyrubila nemocnici daň za pozemky, na ktorých sú vybudované parkovacie miesta vo vlastníctve univerzitnej nemocnice, lebo ich bezplatnú prevádzku považovala za verejnoprospešnú vec, službu pre pacienta.

Od 1. decembra 2013 došlo na základe Koncesnej zmluvy k spoplatneniu parkovacích miest, a týmto sa zásadne zmenil charakter využívania verejných parkovísk. Primátor Milan Ftáčnik v podaní upozornil súd tiež na skutočnosť, že prípojky k dopravným zariadeniam, závorám boli vedené v rozpore so zákonom, išlo o „čiernu“  stavbu. Vyberanie poplatkov za parkovanie pred nemocnicou v Petržalke i Ružinove umožňuje zmluva, ktorá bola podpísaná v minulosti medzi Univerzitnou nemocnicou Bratislava a spoločnosťou ZIPP-S, s.r.o. Magistrát v danej veci aktívne spolupracuje s mestskými časťami i súčasným vedením nemocnice.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky