INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rekonštrukciu Starého mosta odložili

Rekonštrukciu Starého mosta odložili

Rekonštrukcia Starého mosta by sa mala pre možné nevybuchnuté bomby pod hladinou Dunaja zastaviť maximálne na niekoľko týždňov. Práce na odstraňovaní pilierov mosta museli pred niekoľkými dňami ukončiť. Pyrotechnický prieskum totiž ukázal, že pod hladinou sa môžu nachádzať nevybuchnuté bomby z 2. svetovej vojny.

Prieskum, ktorý musel podľa zmluvy s mestom vykonať zhotoviteľ, poukazuje na prítomnosť železa. „Pod dnom sú železné predmety. Nevieme ale, či sú to spadnuté časti konštrukcie z roku 1946 či z roku 1920, keď bola údajne časť mosta znehodnotená, spadla do vody a nikto to neriešil. Môže tam ale byť aj bomba a niektoré náznaky naznačujú, že by to tak mohlo byť. Mali by to preskúmať ženisti,“ povedal primátor M. Ftáčnik s tým, že vzhľadom na silný tok rieky to bude náročné.

Stavebné práce na ostatných častiach projektu prvej etapy nosného systému MHD podľa mesta pokračujú podľa schváleného harmonogramu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201