INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

R. Masár: Bezproblémové parkovanie v Petržalke – utópia alebo svitá na lepšie časy?

R. Masár: Bezproblémové parkovanie v Petržalke – utópia alebo svitá na lepšie časy?

Na júnovom zastupiteľstve poslanci schválili Zásady parkovacej politiky v mestskej časti Petržalka. Je to základný materiál k parkovacej politike Petržalky, ktorú si už niekoľko volebných období väčšina poslancov dáva do volebných priorít so záverečným skonštatovaním, že parkovanie v Petržalke nie je možné bez výrazného rezu vyriešiť a nie je v záujme poslaneckých klubov a  poslancov rozhnevať si zavedením poriadku v parkovaní voličov – obyvateľov Petržalky.

Aj väčšina poslancov, ktorí zasadli do poslaneckých lavíc v tomto volebnom období, malo rovnaké vízie a priority. Aby neostalo len pri predvolebných sľuboch, bola vytvorená parkovacia komisia, ktorá spolu s MČ a odborníkmi v obore dopravy začala tvoriť prvé materiály o regulovanom parkovaní na území Petržalky. Prvé podklady zmapovania parkovacej situácie na území Petržalky, ktoré boli k dispozícii, nám vliali optimizmus. Ale boli to predsa len podklady staršieho dáta, a tak sme si zadali u Výskumného ústavu dopravy Žilina vypracovanie pasportizácie parkovania na území Petržalky. Z  materiálu vyplynulo, že len zavedením regulovaného parkovania vo vnútroblokoch môžeme zvýšiť počet parkovacích miest pre Petržalčanov od 5 do 20% podľa lokality (napríklad v lokalite Dvory I až VI, kde je najväčšie zaťaženie, to je zvýšenie parkovacích miest o 10%). Je to pekné číslo, ale realitu zatiaľ nepozná nikto.

Keď som si prečítal prvé reakcie na schválený materiál, opakovalo sa tam niekoľko základných tém (nič ste nevybudovali a opäť pýtate peniaze… prečo nespravíte poriadok s cezpoľnými a s firmami…. zavediete to a nič sa nezmení, aj tak nebudem môcť zaparkovať v mojom obvode… my parkovací dom pred našim obytným domom nechceme…. keď si to zavedú iné mestské časti budeme všade platiť…). Aspoň na niektoré reakcie obyvateľov sa pokúsim odpovedať.

Skúsme si zmapovať územie Petržalky z pohľadu parkovania. Petržalka má ulice, na ktorých i teraz zaparkujete bez veľkých problémov. Tiež má ulice, kde nie je dostatok parkovacích miest, ale možno by stačilo regulovaním parkovania zlepšiť podmienky. A napokon  sú tu ulice, kde sebe lepším opatrením parkovaciu situáciu nevyriešite. Keď vychádzame z tejto reality, je jednoznačné, že v týchto častiach okrem regulovania treba postaviť aj nové parkovacie miesta, prípadne parkovacie domy.

Na základe požiadaviek štyroch mestských častí sme požiadali mesto o uzákonenie jednotných podmienok na vytvorenie parkovacej politiky pre územie Bratislavy. Dva a pol roka magistrát, parkovacia komisia a dopravný inžinieri mesta pripravovali v spolupráci so štyrmi  mestskými časťami jednotný materiál, ktorý mal zadefinovať jasné pravidlá parkovania na území Bratislavy. Poslanci mestského zastupiteľstva sa zachovali alibisticky a materiál neschválili. Politikum tak opäť zvíťazilo nad rozumom. Pomer prerozdeľovania peňazí medzi MČ a magistrátom, centrálne riadenie, absolútna kontrola – to boli témy, ktoré rezonovali na zastupiteľstve obalené obhajovaním práv občanov.

Je smutné, že mesto si chcelo z peňazí, ktoré centrálne vyzbiera od občanov štyroch MČ, riešiť svoje problémy na území celej Bratislavy, a to ešte aj v odvetviach mimo parkovacej politiky. Už teraz je jasné, že mesto nie je vhodný líder na riešenie parkovacej politiky v  Petržalke. MČ Staré mesto to pochopilo ako prvé a ide si tvoriť vlastný systém.

V zásadách parkovacej politiky sa okrem iného dočítate aj to, že všetky peniaze, ktoré získa MČ cez zavedenie regulovaného parkovania pôjdu na účet MČ. Po odčítaní režijných nákladov sa z nich budú hradiť výstavby nových parkovacích miest, prípadne domov a po čase aj oprava ciest. MČ nemá peniaze na výstavbu parkovacích domov. A bez ich výstavby sa v určitých lokalitách Petržalky nezaobídeme, ak chceme uspokojiť všetkých obyvateľov s trvalým pobytom na území Petržalky. Náš cieľ je začať stavať parkovacie domy s tým, že pre rezidentov budú platiť také isté podmienky ako pre parkovanie na voľnej ploche a nič navyše nebudú platiť. Obyvatelia často píšu petície, aby sa nestavalo pred ich domom lebo stratia pekný výhľad, zeleň. A často s radosťou aktivisti a niektorí poslanci obhajujú ich názory, nezriedka pod rúškom populizmu a faloše.

Aj my, obyvatelia na Blagoevovej, sme si mysleli, že na našom trávniku nikdy nič nepostavia, a hľa, trojposchodová budova daní z nehnuteľností tam stojí, samozrejme, bez vyriešenia parkovania pre návštevníkov a zamestnancov. A preto sa môže aj vám stať, že namiesto odmietnutého parkovacieho verejného domu môže pred vami vyrásť polyfunkčná budova, ktorá nielen veľkosťou, ale aj dopravou zhorší vašu kvalitu bývania. MČ vytypovala pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta a zároveň požiadala magistrát o ich zverenie na účel budovania parkovacích domov. A práve tu by sme použili peniaze vyzbierané z regulovaného parkovania.

Nebojme sa zavedenia poriadku s parkovaním na území Petržalky. Samozrejme, mohli sme sa aj my alibisticky k tomu postaviť a povedať, nech to riešia poslanci po nás. A my budeme opäť žiadať v novembrových komunálnych voľbách vašu podporu s rovnakými prioritami – vyriešime parkovanie v Petržalke! Ale to je len politický a populistický postoj bez reálneho základu. Áno, bude ešte veľká diskusia s občanmi a odbornou verejnosťou pri formovaní prevádzkového poriadku a pri termíne skutočného spustenia režimového parkovania na území Petržalky do praxe. Tiež si uvedomujem, že hlavný materiál, t.j. prevádzkový poriadok, bude schvaľovaný už novým zastupiteľstvom. Dajme však šancu tomuto projektu, a o to vás Petržalčania prosím.

Ing. Roman Masár,

1.zástupca starostu a predseda poslaneckého klubu

SMER-SD,SNS,SF,MOST-HÍDH

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky