INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci prijali zásady parkovacej politiky

Poslanci prijali zásady parkovacej politiky

Poslanci petržalského miestneho zastupiteľstva prijali na júnovom zasadnutí postup a zásady parkovacej politiky na území mestskej časti. Urobili tak po tom, ako parkovaciu politiku neschválili mestskí poslanci.

Cieľom parkovacej politiky v Petržalke, ktorá má nedostatok parkovacích miest, má byť uľahčenie komplikovaného parkovania rezidentom, teda prioritne Petržalčanom. V zmysle prijatého materiálu je rezidentom držiteľ vodičského preukazu, ktorý má trvalý pobyt v Petržalke a je držiteľom vozidla. Kompromisným návrhom, ktorý poslanci odsúhlasili je, že rezidenčné karty nebude mestská časť vydávať na byt, ale na osoby, to znamená, že ak v jednej domácnosti žijú dve či tri osoby s autom, vodičským preukazom a trvalým pobytom, každý z nich bude rezidentom s rovnakým nárokom na rezidenčnú kartu. Poslanci podčiarkli, že výnosy z parkovania budú smerované opäť do riešenia statickej dopravy.

Parkovacej politike sa samospráva venuje už tri roky veľmi intenzívne. Petržalka najskôr spracovala dokument Postup riešenia statickej dopravy v mestskej časti, v ktorom stanovila podmienky pre realizáciu organizovania dopravy. Participovala na príprave parkovacej politiky v rámci celej Bratislavy, predovšetkým na tvorbe dokumentu Parkovacia politika hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasne dala Výskumnému ústavu dopravnému v Žiline vypracovať východiskovú analýzu pre zavedenie regulovaného parkovania v Petržalke. Ďalším krokom bolo schválenie potrebných dokumentov, ktoré z legislatívneho hľadiska boli nevyhnutné pre spustenie regulovaného parkovania. Poslanci sa všetkými dokumentmi a krokmi zaoberali na odborných komisiách aj v zastupiteľstve.
Konečné slovo mali dať poslanci mesta, ktorí však parkovaciu politiku pre celé hlavné mesto, a teda zásadné dokumenty, neschválili.

Podľa slov viacerých poslancov mala Petržalka dve možnosti – buď sa alibisticky vyhovárať na mesto, alebo vziať odvahu a zodpovednosť do svojich rúk a posunúť riešenie statickej dopravy o ďalší krok. Schválený materiál pritom neznamená, že sa prijaté zásady budú ihneď realizovať, je potrebné prijať ešte viacero dokumentov, najmä podrobný prevádzkový poriadok, ale aj uskutočniť viacero ďalších krokov. Hlasovaním poslancov Petržalka opäť deklarovala, že jej záleží na riešení neúnosného stavu. Jeho ďalšie odkladanie by mohlo už aj tak zložitú situáciu ešte viac skomplikovať, áut totiž neustále pribúda.

Len samotné rezidenčné parkovanie nie je riešením, nutné je aj budovať nové kapacity. Popri príprave novej parkovacej politiky sa síce menej intenzívne, ale predsa len, podarilo budovať aj nové parkovacie miesta. Za posledné štyri roky ich pribudlo vyše 200. Tridsať tisíc chýbajúcich miest sa však nedá vybudovať len na teréne – veď aj bytové domy tu majú 6-12 poschodí – preto vidí samospráva i odborníci budúcnosť v parkovacích domoch. Pri ich plánovaní však samospráva naráža na viacero komplikácií – od financií cez vlastnícke vzťahy až po protesty obyvateľov príslušnej lokality.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky