INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

M. Radosa: Urobili sme len jeden krok z viacerých

M. Radosa: Urobili sme len jeden krok z viacerých

Z mailu obyvateľa Petržalky adresovanom poslancom MZ: – V tlači som si prečítal, čo na obyvateľov chystá miestne zastupiteľstvo v oblasti parkovacej politiky. Všetky okolnosti okolo parkovania sú obyvateľom známe a nikto nepochybuje, že je to potrebné riešiť.

Riešenie, ktorá navrhuje mestská časť je však odtrhnuté od reality a problém nerieši, len spoplatňuje. Zaplatiť ročne 50 eur za jedno auto a 300 eur za druhé auto v rodine je neprijateľné. Sú to nehorázne ceny za to, že naďalej nebudem mať kde parkovať… len spriaznená firma sa na úkor obyvateľov obohatí.

Pýtať peniaze za nič, s tým, že sa použijú v budúcnosti možno na výstavbu parkovacích domov je obyčajné chrapúnstvo. Parkovacie domy v Petržalke budeme stavať asi tak rýchlo ako metro v Bratislave…

Keď argumentujete kumuláciou zdrojov do budúcna na riešenie parkovacej politiky, navrhujem začať to z opačného konca ako navrhujete… Čo bráni MČ najskôr postaviť parkovacie domy z bankových úverov alebo formou PPP a až potom zavádzať poplatky za parkovanie pre rezidentov v okolí parkovacích domov, aby ľudí motivovali využívať ich?

Je zrejmé, že poriadok v parkovaní treba urobiť, ale tak, aby to daňových poplatníkov neruinovalo, t.j. obyvatelia BA by mohli platiť symbolický poplatok za parkovanie vo svojej MČ (napr. max. 10 eur/rok za auto rezidenta a pri parkovaní v inej MČ, okrem Starého mesta, napr. max. 0,10 eur/h. Ako obyvateľovi BA mi pripadá scestné platiť parkovné niekoľko eur, keď idem v sobotu z Petržalky na návštevu ku kamarátovi do Dúbravky, alebo na obed k rodičom do Ružinova. Aké mám potom výhody ako Bratislavčan oproti vodičom bývajúcim mimo hlavného mesta?

Argumenty o využívaní MHD poznám, skúste ale denne cestovať s dvoma deťmi do škôlky, školy, potom na krúžky…

PT

Odpoveď poslanca MZ MČ Petržalka Michala Radosu (SDKÚ): – Materiál o parkovaní prešiel niekoľko dní pred schvaľovaním ďalšou diskusiou na pôde parkovacej komisie, ktorá pracuje pri MZ. Na môj návrh došlo – aj so súhlasom všetkých prítomných poslancov a prednostu MÚ – k vypusteniu súm, ktoré by sa mali platiť. Jednoducho sme sa na nich nevedeli dohodnúť. Uprednostňoval by som poplatok skôr smerom k úrovni Starého mesta -10 eur pre prvé auto osoby (nie domácnosti). Ale v prípade MČ Staré mesto jej to vynahrádzajú osoby, ktoré platia ako nerezidenti 1000 eur ročne.

Vaše úvahy o zrealizovaní všetkých kapacít pred spustením sú nereálne. Podľa odbornej štúdie je možné deficit asi 19 000 miest k počtu bytov odstrániť iba kombináciou zmeny v organizácii dopravy (legalizovanie miest, kde sa dnes parkuje, zjednosmernenie a pod.) a vybudovaním nových 3500 miest. Aj keby sme sa  do toho pustili sami prostredníctvo úveru (asi by sme sa dostali zadlžením do problémov) alebo cez PPP,  príprava a vybudovanie by trvala  v ideálnom prípade minimálne 5 rokov. Za taký čas bez regulácie by sa situácia iba ďalej zhoršovala.

Ani čakanie na budovanie záchytných parkovísk pre ľudí cestujúcich do Bratislavy za prácou nerieši nič pre obyvateľov Petržalky, s výnimkou tých, ktorí žijú v blízkosti Einsteinovej a Panónskej cesty. Náš problém je predovšetkým parkovanie vo večerných a nočných hodinách. Zdá sa mi paradoxné, keď majú vzniknúť tisíce parkovacích miest pre nebratislavských šoférov a o budovaní parkovacích miest pre rezidentov sa hovorí akosi „opatrne“. Uvítal by som, keby sa na úrovni hlavného mesta väčšia energia a prípadne aj zdroje venovali budovaniu parkovacích miest pre obyvateľov v obytných štvrtiach, a to aj na úkor záchytných parkovísk pre nerezidentov, keď sa nedá inak. Budem sa však snažiť, aby sa pred spustením rezidenčného systému uskutočnila v nezanedbateľnom rozsahu  organizačná zmena, ktorou sa zlepší situácia s parkovaním. Budovanie parkovacích miest je na dlhšiu debatu. 

To, čo sme schválili, prosím, nepreceňujte.  Je to len jeden krok z ôsmich alebo deviatich.  Je  zhrnutím ustálených pojmov, možností dopravného značenia a toho, že chceme, aby Petržalka bola jedna zóna, čo znamená, že obyvateľ z Lúk je rezidentom aj v Ovsišti. Výsledok by mal byť podobný tomu, čo je v Starom meste (tam je ale viac zón) a pojmami a dopravným značením a najmä organizáciou je kompatibilné s tým, čo možno bude  platiť v budúcnosti na území celej Bratislavy. Podľa mojich vedomostí sú Staromešťania vcelku spokojní, pár vecí sa dúfam u nás urobí lepšie, napríklad parkovanie pre návštevy. Súhlasím s tým, aby sme ako Bratislavčania mali v iných MČ zľavu, a to som aj presadzoval keď sme dávali pripomienky k celomestskej parkovacej politike.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky