INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka založila obchodnú spoločnosť

Petržalka založila obchodnú spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Športové zariadenia Petržalky schválili poslanci na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Spoločnosť vznikla v súvislosti so zámerom petržalskej samosprávy postaviť komunálnu plaváreň, ako aj za účelom správy a efektívneho využívania športovísk a športových plôch v mestskej časti. Ide o ďalší konkrétny krok samosprávy pri realizácii plavárne, ktorý predpokladá vstup Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera celého projektu. Župní poslanci tento zámer vstúpiť do spoločnosti schválili na svojom ostatnom zastupiteľstve v júni.

V súvislosti s realizáciou výstavby plavárne má Petržalka zhotovenú projektovú dokumentáciu, má podanú žiadosť o územné rozhodnutie, v najbližšom období ju čaká verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, s ktorou plánuje začať v septembri. Financovať ju bude z úveru, ktorý schválili poslanci na mimoriadnom rokovaní v máji, zo zisku z predaja akcií Dexia Banky v roku 2011 a z prostriedkov bratislavskej župy.

V petržalskej plavárni, ktorá bude dostupná pre viac ako 9-tisíc rodín do 12 minút pešou chôdzou, bude k dispozícii plavecký päťdráhový bazén s predpokladanou okamžitou kapacitou približne 62 návštevníkov, zážitkový bazén s atrakciami s okamžitou kapacitou asi 49 návštevníkov, detský bazén s atrakciami pre približne 12 detí a whirlpool pre relax v horúcej vode s kapacitou 5 ľudí. Denne by sa tam mohlo vystriedať v priemere okolo 640 návštevníkov. Chýbať nebude zázemie – saunový svet, soláriá, masér či občerstvenie. Realizácia plavárne predpokladá aj vybudovanie 36 parkovacích miest.

Petržalská samospráva sa v súvislosti s výstavbou plavárne zaoberala aj petíciami, kedy jedna bola proti a dve za jej výstavbu. Petržalský starosta prijal aj niektorých členov petičného výboru a na tomto stretnutí si vysvetlili niektoré trecie plochy a nejasnosti.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416