INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O Námestí republiky rozhodnú mestskí poslanci

Petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva odsúhlasili pomenovanie Námestie republiky pre verejné priestranstvo ležiace medzi ulicami Tupolevova a Jiráskova a Chorvátskym ramenom. Tento názov musia ešte schváliť mestskí poslanci. Napriek tomu, že priestranstvo je označované ako Námestie povstania českého ľudu, nejde o oficiálne pomenovanie, názov sa nenachádza v zozname ulíc a verejných priestranstiev v Bratislave. Názov Námestie republiky predložil petržalský poslanec Miloš Černák, čo podľa neho zodpovedá historickej udalosti a zároveň na území Bratislavy nie je priestor s takýmto názvom. K názvu námestia sa vyjadrovali aj obyvatelia potom, ako názvoslovná komisia zložená z poslancov stanovila tri návrhy: Námestie mládeže, Námestie republiky a Námestie svornosti. Petržalčania mohli hlasovať na webovej stránke mestskej časti ako aj prostredníctvom facebooku. Zároveň využili možnosť navrhnúť vlastné pomenovanie, medzi ktorými sa objavili Májovo námestie, Petržalské námestie, Námestie slobody či Námestie športu. Zo všetkých navrhovaných pomenovaní najviac hlasov získalo to, ktoré navrhol poslanec Černák.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201