INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Boli u nás kolegovia zo Smíchova

V dňoch 24. – 27. mája na pozvanie starostu a poslancov navštívili Petržalku zástupcovia MČ Prahy 5 (Smíchov). Dlhoročná spolupráca medzi mestskými časťami tak nadobudla nový rozmer, nakoľko doteraz sa zúčastňovali len naši žiaci, športovci a umelecké talenty na podujatiach v Prahe. Cieľom návštevy  bola výmena skúseností, tento rok to bolo z oblasti školstva a životného prostredia. Pre hostí sme pripravili pestrý program, takže odchádzali plní dojmov a určite aj dosť unavení.

Po oficiálnom prijatí na miestnom úrade navštívili ZŠ na Tupolevovej ulici. Prezreli si areál školy, navštívili triedy pre deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia. V centre pedagogicko psychologickej poradenstva a prevencie na Švabinského ul. si vymenili informácie k inklúzii. Nadchli sa výnimočnosťou Sadu Janka Kráľa a z výšky „UFA“  získali lepšiu predstavu o tom,  že Petržalka v žiadnom prípade nie je žiadna betónová džugla, ale krásne miesto na plnohodnotný život so zelenými oázami,  krásnymi miestami na oddych, šport, kultúrne vyžitie.

Aj keď  múzeum moderného umenia Danubiana už nepatrí do katastra Petržalky, nedalo nám, aby sme hosťom neukázali aj túto časť Zadunajska a nepochváli sa aj s celosvetovo známym areálom, oázou vodákov „Divoká voda“ v Čunove, ktorý sme mali cestou.  Aby toho nebolo málo,  zahrali sme si priateľský bowlingový turnaj (Petržalka síce vyhrala o pár bodov, ale o to predsa vôbec nešlo. Dôležitá bola vynikajúca atmosféra).  O kultúrny zážitok sa postaral FS Železiar v Dome kultúry Zrkadlový háj.  Formálne aj neformálne  stretnutia s poslancami a pracovníkmi úradu boli  prínosom pre obe strany.  Veríme, že sa k nám radi vrátia aj o rok a budeme sa môcť venovať ďalším spoločným témam, inšpiratívnym diskusiám a výmenám skúseností. Tiež majú podobné problémy napríklad s parkovaním, sociálnymi a nájomnými bytmi a podobne.

Ešte mi ostáva poďakovať sa starostovi Vladimírovi Bajanovi, poslancom,  riaditeľke PPPaP Fellegiovej, riaditeľovi ZŠ Tupolevova Cisárovi a mojim kolegyniam a kolegom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu návštevy a spokojnosti našich hostí.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky