INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanecké postrehy, návrhy, riešenia „psieho problému“

Poslanecké postrehy, návrhy, riešenia „psieho problému“

Veľkým  a pretrvávajúcim problémom Petržalky, jej životného prostredia a neúmerného zaťaženia verejných priestranstiev sú psie exkrementy. Viete ponúknuť nejaké riešenia problému, ktorý negatívne poznačuje kvalitu života Petržalčanov? – oslovili sme zástupcov poslaneckých klubov v miestnom zastupiteľstve. Prinášame ich vyjadrenia.

Ako inak – vinní sú tí iní…

Riešenie háklivej psej problematiky nespočíva ani tak v činnosti mestskej časti, ako v dodržiavaní známych zákonných pravidiel jej obyvateľmi. A každý psičkár by mal začať od seba. Tiež som majiteľkou psa a nedovolila by som si nechať po ňom kôpku na zemi. Žijeme na jednom spoločnom priestranstve, je našou povinnosťou udržiavať ho čistý a pekný. Byť majiteľom psa, znamená mať aj povinnosti, nielen úžitok v podobe prejavenej lásky zvieraťa k človeku. Je to dodržiavanie VZN o pohybe psov, o čistote, ale aj o dani za psa. Ľudia si často myslia, že o všetko sa má starať mestská časť, teda niekto tretí… Tento trend sledujem aj v diskusiách na sociálnych sieťach a mám dojem, že nehľadáme cestu ako dodržiavať pravidlá, ale skôr ako ich nedodržiavať. Neakceptuje sa zákaz určitého konania a zo všetkého sa potom vinia tí iní – ostatní. Ak je v priestore kôš na psie exkrementy, potom má platiť, že sa mu nebudem vyhýbať. Ak je zákaz voľného pohybu psov, potom mám mať svojho psa na vôdzke. Ak je povinnosťou ohlásiť držanie psa v domácnosti a platiť zaň daň, potom sa nemôžem hnevať na susedu, ktorá oznamuje úradu, že si tieto povinnosti  neplním. Mestská časť Petržalka dáva na osádzanie košov na psie exkrementy a ich čistenie tisíce eur ročne. Vždy to však bude málo, a prostredie okolo nás bude viac a viac znečistenejšie, ak budú medzi nami stále nezodpovední majitelia, ktorým je zaťažko zdvihnúť zo zeme to, čo tam ich pes zanechal.

            Dôležitou súčasťou pri dodržiavaní pravidiel, resp. jeho nedodržiavaní je sankcionovanie. Sankcia by mala byť vysoká, aby sme pochopili jej význam. Na výber pokút je však potrebný aj personálny nábor v radoch mestskej polície, to však niečo finančne stojí… Takže radšej by som videla metských policajtov pri riešení závažnejších prípadov, než pri striehnutí na nezodpovedného majiteľa psa.

 Ľubica Škorvaneková, klub My sme Petržalka a KDH

psy

 

V tráve je zdravie detí

            Jeden z hlavných dôvodov, prečo psičkári zbierajú po svojich psíkoch exkrementy, je pohyb detí na tráve bez obavy, že sa nakazia parazitmi. Druhým dôvodom je skúsenosť s „nepríjemnosťou“, ktorá sa nám nalepí na topánku. V zahraničí sa osvedčili aj vysoké pokuty, „usvedčovanie“ pomocou DNA z výkalov, dokonca postihy aj  za nenosenie vreciek na výkaly. Často pomohla aj občianska kontrola či video nedisciplinovaného psičkára na facebooku. Štatistické údaje zo zahraničia na druhej strane ukazujú, že 40 percent opýtaných psičkárov nezbiera exkrementy po svojich psoch a väčšina z nich to nerobí hlavne pre nedostupnosť vreciek na psie exkrementy.

To, čo môže MČ Petržalka zlepšiť, je zvýšenie počtu vreciek  a košov v lokalitách so zvýšenou spotrebou. Treba o to požiadať oddelenie životného prostredia. Tu si môžu platcovia daní za psa každý rok bezplatne vyzdvihnúť aj balíček vreciek na exkrementy. Nezabúdajme, že platíme za psíkov daň, a nie poplatok. Daň má povinnosť obec zo zákona vymáhať aj exekúciou, a to môže byť aj pre poctivých, ale zábudlivých psičkárov veľmi nepríjemná skúsenosť. Napriek týmto povinnostiam nám nedávne výskumy potvrdili, že psíkovia nám pomáhajú zlepšiť duševné a fyzické zdravie. Určite aj tým, že nás minimálne 3-krát denne „vyženú“ od počítača na zdravotnú prechádzku.

Elena Pätoprstá, ZMENA ZDOLA

psy6

 

Pes len ako priateľ ľudí

Podľa štatistiky pripadá na každého desiateho až dvanásteho obyvateľa Slovenska jeden pes. V Petržalke je evidovaných cca 5- tisíc psov,  i keď v skutočnosti je ich oveľa viac. Niekto psa vôbec neprihlási, je tu „načierno“, alebo ho akože prihlási v blízkej či vzdialenej rodnej obci – u rodičov, starých rodičov, známych, kamarátov, hoci pes sa trvale zdržuje len a len v Petržalke – v byte či vonku na verejnom priestranstve. Vraj mu takáto  fiktívna emigrácia psa na dedinu za to stojí – zaplatí zaň nižšiu „psiu daň“ a pes má povinnú evidenčnú známku. Paradox – exkrementy psa sú Petržalke a peniaze ako daň za psa pribudnú v inom, dedinskom rozpočte.

Mestská časť sa usiluje udržať v uliciach, na námestiach, na chodníkoch, plochách verejnej zelene potrebnú čistotu. Aj tú po psoch. Náklady na ňu sú podstatne vyššie ako príjmy z daní za psov. Lebo nie sú to len koše na psie exkrementy, vrecká, ich obsluhu,  ale aj čistenie okolia a komunikácií, peniaze treba tiež na nákup evidenčných známok pre psov. Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Myslím si, že jednotné číslo už nestačí. Má byť priateľom ľudí. Všetkých. Nie im ubližovať. Ublížením nemusí byť len psí útok, napadnutie, pohryznutie dospelej osoby či nebodaj dieťaťa,  ale i dôsledky, ktoré súvisia s jeho zdravotným stavom. Psa nestačí len „vyvenčiť“, nakŕmiť, ale sa oň komplexne postarať. Absolvovať pravidelné vyšetrenia, potrebné očkovania, udržiavať jeho základnú hygienu – vnútornú i vonkajšiu. Zanedbaný pes, jeho exkrementy, ktoré majiteľ po ňom neodstráni, sú ako časované nálože infekcií.

Riešenie? Iste, aj sankcie. Nie je ľahké však priestupok dokázať. Priamo, a hneď! Alebo svedectvom iných. Úvahou je vytvorenie databázy DNA všetkých petržalských psov, čo by uľahčilo vypátranie nezodpovedného majiteľa, ktorý neodstránil exkrementy po svojom psovi. Ibaže by to bola poriadna záťaž pre miestnu pokladnicu. Ale má byť všetko okolo nás, čo nám spôsobuje nepríjemnosti, riešené len pokutami, políciou, inšpektormi verejného poriadku? Veď sa stačí iba zohnúť, urobiť jednoduchý úkon s vreckom a exkrementom, prejsť niekoľko metrov a odniesť tam, kam patrí. Za súhlasu a uznania tých, ktorí takéto zodpovedné správanie vidia. 

Ivana Antošová, SMER-SD, predsedníčka Klub pre Petržalku

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky