INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V Petržalke chýbajú medziblokové cyklotrasy

V Petržalke chýbajú medziblokové cyklotrasy

Na tom sa zhodli všetci prítomní členovia Komisie investičných činností pri MZ v Petržalke (KIČ), ktorá sa konala koncom mája. Čoraz viac Petržalčanov trápi cyklistická alebo aj necyklistická situácia v ich meste. Na jednej strane cez Petržalku vedú pekne upravené štyri hlavné cyklotrasy, tzv. radiály (Petržalská hrádza, Dolnozemská (východná), Chorvátske rameno (stredná) a Kopčianska-Petržalské korzo (západná)) a na strane druhej, z pohľadu rozlohy Petržalky a počtu jej obyvateľov, chýbajú medziblokové cyklotrasy. Význam medziblokových cyklotrás spočíva v tom, aby cyklista, ktorý si sadne na bicykel pred svojím domom, neskončil pod kolesami auta, ale aby ho medzibloková cyklotrasa priviedla bezpečne k jednej z hlavných cyklistických radiál. Je veľmi nebezpečné bicyklovať sa medzi autami stojacimi pri krajnici a frekventovaným jazdným pruhom, na ktorom autá často ani nedodržiavajú rýchlosť. Možno by tu bolo riešenie na chodníku, kde by sa vyznačil pruh pre bicykle. K tomu však treba chodník prinajmenšom upraviť, rozšíriť, ale ešte častejšie opraviť celý povrch, ako je to na obrázku na Lietavskej ulici.

cyklotrasa1_m

Ing. Milan Raus (pracovník MÚ v Petržalke) je zanietený pre cyklistiku, cyklotrasy a všeobecne cyklistickú problematiku v Petržalke. Okrem mnohých dôležitých informácií na zasadnutí komisie spomenul, že pre propagáciu cyklistiky v Petržalke robíme málo. Ladislav Findl z Bratislavského samosprávneho kraja navyše pripomenul, že Petržalka má veľkú šancu získať finančné prostriedky z EÚ na cyklistické projekty. Tak verme, že sa niečo ujde aj medziblokovým cyklotrasám.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201