INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Preložený termín prezentácie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Preložený termín prezentácie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Hlavné mesto SR Bratislava informuje, že verejná prezentácia urbanistického návrhu riešenia územia okolo centrálnej rozvojovej osi Petržalky, plánovaná na pondelok 29. júna 2015 o 17:00 h v Primaciálnom paláci NEBUDE v uvedenom termíne zrealizovaná. Náhradný termín zatiaľ nie je známy.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201