INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka bojuje o ďalšiu cenu

Petržalka bojuje o ďalšiu cenu

Tento týždeň sa na petržalskom úrade rozhodovalo o tom, či Petržalka získa Národnú cenu SR za kvalitu 2014. Vlani mestská časť už získala titul Efektívny používateľ modelu CAF a teraz podstupuje ďalšie externé posúdenie svojej práce. Sme zvedaví, či Petržalka získa po ocenení Oskar bez bariér či ocenenia za výborné výsledky v riešení podnetov obyvateľov v kategórii kvality a kvantity komunikácie v súvislosti s portálom odkazprestarostu.sk aj ďalší prestížny titul.

Tak, ako v minulom roku, aj toto posúdenie robia externí posudzovatelia. Zástupcov z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, oboznamujú členovia CAF-tímu, ktorými sú nielen vedúci oddelení, ale aj zamestnanci úradu, s plnením kritérií, ktoré si zadefinovali s cieľom sprehľadniť, zefektívniť a predovšetkým smerom k obyvateľom otvoriť všetky procesy na petržalskom úrade, ktorých výsledkom má byť spokojný obyvateľ.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR koordinuje implementáciu modelov a nástrojov kvality v organizáciách verejnej správy a zároveň pôsobí ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF a udeľuje nielen titul Efektívny používateľ modelu CAF organizáciám verejnej správy, ale aj Národnú cenu kvality SR. Stretnutie sa začalo krátkou prezentáciou mestskej časti ako celku. Následne pokračovali hodnotitelia spolu s CAF-tímom návštevou jednotlivých oddelení, pričom sa aktívne zaujímali o dianie na pracoviskách a názory zamestnancov. Posúdenie pokračovalo diskusiou o miere plnenia stanovených kritérií.

V apríli absolvovala mestská časť externé posúdenie a jeho cieľom a dôvodom bol záujem mestskej časti získať externú spätnú väzbu od nezávislých odborníkov na to, do akej miery sa jej počas posledných mesiacov podarilo implementovať manažérstvo kvality prostredníctvom modelu CAF. Po dôkladnom preskúmaní všetkých parametrov udelil Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Mestskej časti Bratislava-Petržalka titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý získala ako prvá spomedzi mestských častí. O tom, či získa aj Národnú cenu SR za kvalitu 2014, vás budeme v PN informovať.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky