INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Oskar bez bariér a Petržalka v prvej päťke

Oskar bez bariér a Petržalka v prvej päťke

Oskar bez bariér je ocenenie pre mestá a obce, ktoré venujú zvýšenú pozornosť pomoci zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným a ktoré sa zameriavajú na rozvoj ich životných podmienok týchto občanov a umožňujú im plnú integráciu do bežného života.

Mestská časť Petržalka vstúpila do súťaže s projektmi Reťaz skúseností – most generácií a Aj ľudia bez domova žijú medzi nami. Prvý projekt je inovatívnym projektom v spolupráci s Nadáciou Orange spájajúcim dve generácie – seniorov a deti – prostredníctvom zážitkových aktivít a podujatí. Druhý je projekt pomoci a poradenstva pre bezdomovcov na území Petržalky, ktorý zahŕňa aj intenzívnu prácu s nimi a pravidelný monitoring. Petržalská samospráva tiež zriadila sociálnu výdajňu, ktorá má za úlohu zmierniť ťažkú sociálnu situáciu obyvateľom Petržalky a pomôcť im tak zlepšiť si životnú úroveň. Keďže na území Petržalky žije viac ako 110 tisíc obyvateľov, z čoho približne 10 % sú seniori, zriaďuje samospráva šesť denných centier pre aktívnych dôchodcov, v ktorých už druhý rok postupne rekonštruuje a modernizuje. Tri centrá sa už môžu pochváliť bezbariérovým prístupom – na Medveďovej, Osuského a Gercenovej. Medzi každoročné priority mestskej časti patria aj úpravy chodníkov a priechodov pre chodcov na bezbariérové.

Oskar bez barier (4)

Prestížnu súťaž organizuje od roku 2004 Združenie miest a obcí Slovenska a prihlásiť sa do nej môžu mestá, obce aj mestské časti. Kultúrno-spoločenský program a vyhodnotenie súťaže 9. ročníka sa uskutočnilo v predvečer 24. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Starosta Petržalky Vladimír Bajan prizval na pódium aj vedúcu odboru sociálnych vecí Alenu Halčákovú, ktorej podľa jeho slov patrí najväčšia zásluha, že sa mestská časť spomedzi 118 prihlásených ocitla medzi piatimi finalistami.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201