INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dotácie na kontajnerové stojiská

Dotácie na kontajnerové stojiská

Sumu 15-tisíc eur vyčlenili poslanci v rozpočte na tento rok na budovanie a opravy kontajnerových stojísk. Petržalská samospráva uľahčila stavebníkom proces aj zjednodušením postupu pri vydaní povolenia na rekonštrukciu stojiska. Napriek niekoľkoročnému snaženiu samosprávy pretrvávajú problémy so znečisťovaním okolia aj z dôvodu, že mnohé domy stále nemajú doriešené kontajnerové stojiská. Skúsenosti obyvateľov domov, ktoré si stojiská zastrešili a uzamkli, sú jednoznačné. Takéto stojisko sa dá jednoduchšie udržiavať, ku kontajnerom sa nedostanú bezdomovci, ktorí často jeho obsah vyhádžu na zem a ani vietor už nenarobí toľko škody ako predtým.

Mestská časť Petržalka v prijala uznesenie v súvislosti s riešením nepriaznivej situácie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, ktorým upravila spôsob a čerpanie účelovej dotácie z rozpočtu pre stavebníkov nových kontajnerových stojísk, resp. stavebne upravovaných už existujúcich kontajnerových stojísk. Žiadateľovi je možné poskytnúť účelovú dotáciu z rozpočtu pri budovaní nových kontajnerových stojísk, alebo rozširovaní existujúcich vo výške 60 % skutočne vynaložených nákladov, najviac však vo výške 2 656 €. V prípade zabezpečenia uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stojísk, poskytne žiadateľovi dotáciu do výšky 50 % skutočne vynaložených nákladov, maximálne vo výške 830 €. Dotáciu nemožno poskytnúť vopred. O jej poskytnutie môže stavebník požiadať až po vydaní príslušného povolenia stavebného úradu k realizácii nového kontajnerového stojiska, resp. k stavebnej úprave už existujúceho kontajnerového stojiska a následne až po jej skutočnej realizácii.

Aby petržalská samospráva urýchlila povoľovací proces, vypracovala zjednodušený postup pri vydávaní povolenia na rekonštrukciu či na výstavbu kontajnerového stojiska. Záujemcovia nájdu návod aj s postupom na oficiálnej internetovej stránke petržalskej samosprávy: http://www.petrzalka.sk/2013-05-30-petrzalka-ponuka-dotacie-na-kontajnerove-stojiska/. Jeho súčasťou je aj samostatná príloha, ktorá obsahuje formu a spôsob preukazovania vlastníctva kontajnerových stojísk. Mestská časť vypracovala aj technickú dokumentáciu pre výstavbu univerzálneho kontajnerového stojiska spĺňajúceho normy Európskej únie, ktorú bezodplatne poskytuje záujemcom.

K zvyšovaniu povedomia o nakladaní s odpadom sa rozhodli tento mesiac prispieť aj študenti Súkromnej strednej školy animovanej tvorby z Vlasteneckého námestia 1, ktorí 29. mája v CC Centre otvorili výstavu pod názvom Odpad ako dar. Aj touto cestou chcú mladí ľudia ukázať, aké dôležité je chrániť si životné prostredie a že aj odpadové materiály sa dajú využiť na prospešnú vec. Výstava potrvá do 17. júna a vstup je voľný.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky