INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O čom rokovali poslanci?

O čom rokovali poslanci?

Keďže sme o aprílovom petržalskom miestnom zastupiteľstve kvôli našej uzávierke informovali len čiastočne, prinášame vám informáciu o ďalších bodoch ich rokovania.

Čo ďalej so športovou halou na Prokofievovej?

O budúcnosti tejto haly sa hovorilo už na marcovom zastupiteľstve. Športová hala si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu a mohlo by sa z nej stať moderné multišportové ba aj multifunkčné zariadenie, ktoré by sa mohlo rozšíriť aj o priľahlé vonkajšie športoviská. Keďže konečný verdikt nepadol, poslanci o nej rozhodovali tento utorok. Členovia komisie športu odporúčali predĺžiť prenájom haly doterajším nájomcom, manželom Šulákovcom do 30.7. 2019. Dovtedy navrhujú pripraviť projekt rekonštrukcie športovej haly na Prokofievovej ulici na multifunkčné športové centrum s možnosťou využívania aj na niektoré špecifické kultúrne podujatia a do tohto projektu zahrnúť aj športové plochy v susedstve športovej haly. Keďže celková rekonštrukcia sa odhaduje na takmer 600-tisíc eur, je potrebné pripraviť alternatívy financovania projektu a projektovej dokumentácie.


.
Petržalské wifi zóny

Európska komisia prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU ponúka mestám a obciam poukazy v hodnote 15-tisíc eur, za ktoré majú zriadiť Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane knižníc, múzeí, verejných parkov či námestí. Petržalka rozhodne chce túto príležitosť využiť a poskytnúť tak obyvateľom aj návštevníkom Petržalky možnosť pripojiť sa bezplatne na internet, preto sa už do tejto iniciatívny zaregistrovala a v polovici mája bude vyhlásená prvá výzva, počas ktorej môžu registrované obce a mestá požiadať o prvých tisíc poukazov na WiFi4EU (každý v hodnote 15-000 eur). Poukazy budú rozdeľované podľa poradia, v akom o ne obce požiadajú. Ak by sme boli úspešní, poslanci už na tomto zastupiteľstve navrhli lokality, v ktorých by wifi zóny mohli vzniknúť. Ide o tieto lokality: budovy Kultúrnych zariadení Petržalky (DK Zrkadlový háj, DK Lúky, CC Centrum), Veľký Draždiak, budova miestneho úradu, Námestie republiky, Vlastenecké nám. a priestor pred Technopolom, priestor pred TPD na Farského ulici a vnútroblok Jama. Ktorá lokalita sa napokon skutočne stane bezplatnou wifi zónou, poslanci spresnia po vyhodnotení výzvy.

Pribudne telocvičňa?

Petržalka dotácie nielen rozdáva, ale snaží sa na svoje projekty (najmä finančne náročnejšie) získať peniaze aj z iných zdrojov. Je to tak aj v prípade možnosti získať finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne v ZŠ Lachova 1.
Ministerstvo ponúka možnosť získať peniaze na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok na základe výzvy, vyhlásenej dňa 6. 4. 2018. Naša mestská časť má možnosť uchádzať sa o túto dotáciu a chce túto možnosť aj využiť. Maximálna výška pre jeden rozvojový projekt (pre jednu školu) je 150 000 eur. Poslanci v tejto súvislosti schválili aj spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 17 991 eur.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky