INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prerušené rokovanie

Prerušené rokovanie

Keďže aprílové zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa v riadnom čase neskončilo, poslanci svoje rokovanie prerušili. Pokračovať budú 16. mája od 9. h v Technopole. Kým však rokovanie prerušili, stihli schváliť ešte tieto dôležité body:

 

  • schválili vytvorenie mimorozpočtového Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka a zobrali na vedomie Návrh Štatútu Fondu rozvoja a zároveň požiadali starostu a predsedov poslaneckých klubov dopracovať Štatút fondu rozvoja a predložiť ho na schválenie na zasadnutie miestneho zastupiteľstva;
  • schválili poskytnutie dotácií (zoznam nájdete na petrzalka.sk)
  • schválili premenovanie Strahradskej ulice na Ulicu Ladislava Chudíka. Návrhom sa teraz bude zaoberať názvoslovná komisia a potom aj mestské zastupiteľstvo.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky