INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Prerušené rokovanie

Prerušené rokovanie

Keďže aprílové zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa v riadnom čase neskončilo, poslanci svoje rokovanie prerušili. Pokračovať budú 16. mája od 9. h v Technopole. Kým však rokovanie prerušili, stihli schváliť ešte tieto dôležité body:

 

  • schválili vytvorenie mimorozpočtového Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka a zobrali na vedomie Návrh Štatútu Fondu rozvoja a zároveň požiadali starostu a predsedov poslaneckých klubov dopracovať Štatút fondu rozvoja a predložiť ho na schválenie na zasadnutie miestneho zastupiteľstva;
  • schválili poskytnutie dotácií (zoznam nájdete na petrzalka.sk)
  • schválili premenovanie Strahradskej ulice na Ulicu Ladislava Chudíka. Návrhom sa teraz bude zaoberať názvoslovná komisia a potom aj mestské zastupiteľstvo.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201