INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aprílové zasadnutie poslancov sa skončilo v máji

Aprílové zasadnutie poslancov sa skončilo v máji

Ako sme vás už informovali, aprílové zasadnutie petržalských poslancov bolo z časových dôvodov prerušené. Pokračovalo 16. mája. Program aprílového zasadnutia doplnilo rokovanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební v základných školách.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka totiž vyhlásilo Výzvu na predkladanie týchto žiadostí a naša mestská časť sa do nej zapojila.  V rámci tejto výzvy  Petržalka podala 11 projektových zámerov, ktoré sa týkajú ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Prokofievova, ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Holíčska, ZŠ Lachova, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayova. Keby sme uspeli, v týchto školách by mohli vzniknúť učebne na výučbu slovenského aj cudzích jazykov, prírodovedné, polytechnické a IKT učebne a školské knižnice. Miestne zastupiteľstvo predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok schválilo.

Diskusie o divadle

Petržalskí poslanci odsúhlasili aj zámer umiestniť divadlo Jána Ďurovčíka v lokalite Jirásková ‑ Bratská. Petržalka teraz požiada hlavné mesto o jej zverenie do správy mestskej časti. Zámer postaviť divadlo za vlastné peniaze vlani starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi predstavil choreograf a režisér Ján Ďurovčík.

Divadlo malo pôvodne stáť na tzv. pápežskej lúke, tento návrh však nemal podporu a pre divadlo vyberali iné lokality. Ako ďalšie prichádzali do úvahy lokality pod Mýtnym domčekom, Jiráskova ‑ Bratská či Kutlíkova ‑ Topoľčianska. Starosta Vladimír Bajan vlani povedal, že na všetkých miestach, ktoré choreografovi predstavili, si vie záujemca svoje divadlo predstaviť.

Pozemky pre Dunajklub

Bratislavský vodácky Dunajklub Kamzík bude mať dlhodobo v prenájme pozemky, ktoré tvoria areál lodenice na pravom brehu. Doba nájmu bude 28 rokov, čo je do roku 2045, výška nájomného bude 200 eur ročne. Pozemky sú v priestore medzi hrádzou a Dunajom v areáli klubu na Klokočovej ulici. Rozhodli o tom petržalskí poslanci.  Samospráva pritom už v roku 2015 podobne prenajala pozemky v susednom areáli vodáckemu klubu Dunajčík.

Poslanci okrem iného ešte odporučili vedeniu mestskej časti uzavrieť zmluvy o poskytnutí dotácií žiadateľom v rozsahu schválenom miestnym zastupiteľstvom mestskej 25. apríla.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky