INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rokovali o koncepte celomestskej parkovacej politiky

Rokovali o koncepte celomestskej parkovacej politiky

Petržalskí poslanci s pripomienkami odobrili návrh hlavného mesta na zavedenie rezidenčného parkovania. Poslanci súhlasia s návrhom Všeobecne záväzného nariadenie mesta a zmeny Štatútu hlavného mesta, ktoré umožnia zaviesť celomestské spoplatnenie parkovania. Zároveň schválili súbor pripomienok k návrhu, o ktorých bude ešte mestská časť s hlavným mestom rokovať. Petržalka je poslednou mestskou časťou z tzv. veľkej štvorky (Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov), ktorá s návrhom z dielne hlavného mesta súhlasí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal, ktorý sa na zasadnutí zúčastnil, za prístup poslancov poďakoval a povedal, že teraz s odobreným návrhom môžu predstúpiť pred mestských poslancov a verejnosť.

bajan, nesrovnal, štefánik

Prednosta petržalského úradu Miroslav Štefánik uviedol, že napriek viacerým výhradám je pre posunutie problematiky parkovania schválenie VZN dôležité. Nariadenie mesta umožní využiť inštitút cestného zákona, určiť výšku a spôsob spoplatnenia parkovacích miest a zaviesť konkrétny mechanizmus fungovania parkovacej politiky.Samotné pripomienky sa týkajú okrem iného budúceho prerozdelenia a využitia získaných prostriedkov za parkovanie medzi mesto a jednotlivé mestské časti. Tiež budúcim posilnením mestskej hromadnej dopravy, či smerovania peňazí do zlepšenia mobility ako takej. Mesto bude pripomienky vyhodnocovať a podľa možností zapracovávať do konečného návrhu.

“Výsledkom dlhodobej spolupráce mesta a mestských častí je návrh ako v meste zaviesť poriadok na verejných priestranstvách a zvýhodniť Bratislavčanov. Mobilita a parkovanie je v každom prieskume verejnej mienky problém číslo jedna. Petržalka ako najväčšia mestská časť v riešení problematiky parkovania ide príkladom,” povedal Nesrovnal s tým, že oproti pôvodným návrhom je súčasný návrh mestského VZN decentralizovaný a mestským častiam umožňuje nastaviť si podmienky parkovania podľa vlastných špecifík.

Petržalskí poslanci sa k odobreniu návrhu postavili jednomyseľne, aj keď si podľa vlastných vyjadrení uvedomujú nepopulárnosť rozhodnutia zaviesť v meste poplatky za parkovanie aj na miestach, kde obyvatelia dlhoročne parkovali zadarmo. “Trend spoplatňovania statickej dopravy je nevyhnutný a musíme urobiť potrebné kroky,” uviedol poslanec Oliver Kríž. Starosta Petržalky Vladimír Bajan už pred zasadnutím vyzdvihol, že sa mestské časti a mesto, ako aj samotní poslanci vracajú k odbornej diskusii o budúcnosti parkovania. Toho výsledkom je aj to, že všetci poslanci do jedného zahlasovali za súhlasné stanovisko k návrhu hlavného mesta, i keď s pripomienkami.

Čo nájdete v návrhu VZN z dielne mesta?

–             VZN rozdeľuje vodičov na rezidentov (s trvalým pobytom v Bratislave) a abonentov,

–             výška celoročnej rezidenčnej karty sa bude pohybovať od 20 do 100 eur,

–             výška rezidenčnej karty pre každé ďalšie vozidlo sa môže pohybovať v násobku od 1 do 50,

–             maximálny počet rezidenčných kariet pre jedného rezidenta alebo jeden byt určí mestská časť,

–             výška abonentskej karty musí byť drahšia minimálne 5 násobne, maximálne 50 násobne,

–             výšku poplatku za kartu určia poslanci jednotlivých mestských častí,

–             za dočasné parkovanie sa bude platiť minimálne 20 centov, maximálne 5 eur za hodinu,

–             zóny na rezidenčné parkovanie budú kopírovať územia jednotlivých mestských častí, prípadne mestské časti budú rozdelené ešte na ďalšie zóny,

–             obyvatelia Bratislavy s trvalým pobytom a zakúpenou rezidenčnou kartou, budú mať v ostatných zónach 50% zľavu na dočasné parkovanie,

–             kontrolu bude vykonávať mestská polícia a poverení zamestnanci mesta a mestských častí.

 • antistarosta

  To je všetko veľmi pekné, koľko parkovísk ste vybudovali, koľko parkovacích domov ste vybudovali pán starosta za vaše starostovanie? Spoplatňujete, to čo zlý komunisti vybudovali a Vy to už nedokážete ani len udržovať to spoplatňujete. Hamba. Spoplatnite ešte aj chodníky, aj tie už od tzv. revolúcie nikto neopravoval!!
  Zderstvo a zbojstvo !!!

 • občan

  Súhlas parkovanie spoplatniť, spoplatniť chodníky, spoplatniť že vôbec existujete a dovoľujete si žiť v Petržalke, ba v Bratislave a vôbec v SR bezprávnom štáte!!!

  • Chudci ludia

   úplne súhlasím. Títo poslanci sa tvária že chcú riešiť parkovanie v BA, ale vlastne idú iba riešiť svoje kšefty (prečo som vlastne volil Nesrovnala?, aspoň že toho vypapaného uja na fotke som nevolil). Nech mi niekto vysvetlí, čo sa týmto vyrieši okrem pekného zárobku pre vybranú firmu, provízie pre našich volených zástupcov a možno ostane časť koláča aj pre mestskú časť (ten zvyšok peňazí zasa minú neefektívne, resp. veľmi efektívne zo svojho pohľadu :). V podstate takto bude môcť väčšina ľudí predať auto, lebo s ním nikam nebudú môcť chodiť (môžem si ho odstaviť vo svojej zóne) – nakoľko parkovanie na starých plochách vybudovaných ešte za komunizmu budú platiť cca 1€/hodina. V skratke povedané: celé zle

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky