INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci odsúhlasili priority

Poslanci odsúhlasili priority

Hlavným bodom programu májového zasadnutia petržalských poslancov boli prioritné ciele mestskej časti na nasledujúce štyri roky.
„Je to strategický materiál, kompas, ktorý by nás mal viesť nasledujúcimi rokmi. Je to sumár politickej zhody všetkých poslaneckých klubov. Je to otvorený dokument, do ktorého sa môžu pridávať nové body a jednotlivé priority sa v ňom môžu preskupovať. Mnohé z priorít predstavujú kontinuitu s predchádzajúcim obdobím, mnohé si vyžadujú súčinnosť s mestom. Je to smelý a ambiciózny plán pre Petržalku a ja verím, že sa nám podarí naplniť,“ povedal prvý vicestarosta Ján Bučan. Poslanci potom väčšinou hlasov priority schválili. Ich konkrétne znenie nájdete na TU.
Poslanci schválili aj VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby. Tieto úpravy si vyžiadali zvýšené náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby, zvýšili sa zákonom určené mzdy opatrovateliek a aj požiadavky na opatrovateľskú službu v domácnosti. Výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby sa tak zvyšuje o 0,50 eura/h, za rozvoz obedov o 0,15 eura/obed a za práce spojené s udržiavaním domácnosti o 0,40 eura/h. Aj po tejto úprave bude Petržalka patriť k tým mestským častiam, kde za tieto služby zaplatíme najmenej.
Poslanci schválili aj zámer spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, okrem iného vzali na vedomie informáciu o činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke za minulý rok (podrobne sa k nej vrátime v nasledujúcom čísle), informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok a správu o kontrole príjmov z dane za psa za rok 2014.
Väčšiu diskusiu vyvolal návrh na päťročný prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre OZ FC Petržalka akadémia za symbolické euro na rok. Tento priestor využívali v minulosti aj jeho predchodcovia PVFA a MFK Petržalka na tréning mladých futbalistov. Predchodca FC Petržalka akadémia, FC Petržalka 1898, zrekonštruoval časť prenajatého areálu, vybudoval tu dve futbalové ihriská, jedno viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a klubovňu. Okrem toho sa zaviazal, že bude tieto ihriská udržiavať na vlastné náklady. Za spotrebované energie však zostal dlžný takmer 5000 eur a keďže tento subjekt išiel do konkurzu, sotva sa tieto peniaze škole vrátia. A to niektorí poslanci považovali za vážne varovanie do budúcna, aby sa podobné dlhy neopakovali. Preto sa za plnenie budúcich nájomných zmlúv osobne zaručil predseda FC Petržalka akadémie Marek Mojto. To napokon bol pre poslancov postačujúci argument, aby prenájom schválili a umožnili tým kontinuitu výchovy futbalových talentov v Petržalke.
Poslanci napokon schválili aj dotácie pre OZ Brána do života (3000 eur), OZ Basketbalový klub Petržalka (4000 eur), OZ Odyseus (500 eur) a OZ Športový klub polície Bratislava (5000 eur).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky