INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Verejnú prezentáciu o budúcej podobe centrálnej osi Petržalky organizuje napokon magistrát

Verejnú prezentáciu o budúcej podobe centrálnej osi Petržalky organizuje napokon magistrát

Bratislava organizuje verejnú prezentáciu výsledkov súťaže návrhov na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Prezentácia bude v pondelok 19. mája od 17:00 v priestoroch Technopolu na Kutlíkovej ulici. Informoval o tom riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy Ľubomír Andrassy a dodal, že definitívny víťaz obstarávania, spracovateľ urbanistickej štúdie, bude známy po rokovacom konaní, ktoré v týchto dňoch stále plynie.

Verejnú ideovú urbanistickú súťaž na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky súvisiacu s budovaním električkovej trate v Petržalke vypísala Bratislava pod vedením hlavnej architektky Ingrid Konrad v novembri 2013. Mesto v súťaži chcelo nájsť inovatívne riešenia pre udržateľný rozvoj tohto územia. Prvýkrát do odbornej poroty zaradili aj zástupcu verejnosti, ktorého za účasti notára vyžrebovali spomedzi 39 prihlásených záujemcov. Výsledky práce medzinárodnej odbornej poroty verejnosti predstaví jej predseda Peter Gero a hlavná architektka mesta Ingrid Konrad. Na prezentácii sa zúčastní aj bratislavský primátor Milan Ftáčnik, starosta Petržalky Vladimír Bajan, odborní zamestnanci magistrátu i spracovatelia návrhov.

Ako informovalo hlavné mesto na svojej internetovej stránke, do súťaže prišlo 15 návrhov. Deväťčlenná odborná porota z nich vybrala návrhy, ktoré postúpili do druhého kola na priame rokovacie konanie. Porota určila ako najlepší návrh a prvú cenu udelila autorom Bohumilovi Kováčovi a Ladislavovi Benčekovi. Druhú a tretiu cenu porota na základe veľkého kvalitatívneho rozdielu neudelila. Na priame rokovacie konanie však vyzvalo mesto aj autorov návrhov, ktoré získali druhý a tretí najvyšší počet bodov. Výsledok súťaže sa stane podkladom na obstaranie urbanistickej štúdie a bude tiež slúžiť na vypracovanie územných plánov zón podrobne regulujúcich budúci rozvoj územia.

Porota pri víťaznom návrhu ocenila, že ideové riešenie ponúka vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Petržalky, ktoré vstupujú do mestskej štruktúry vzájomne na seba nadväzujúcimi polyfunkčnými centrami a sú priestorovo viazané na električkovú trať s novonavrhnutými zastávkami. Trať je pritom na úrovni terénu, vďaka čomu sa električka stáva integrálnou súčasťou mesta a mestskej krajiny a jej zástavky budú iniciačnými bodmi vzniku nového mestského priestoru.

K víťaznému ideovému návrhu na podobu územia pozdĺž Chorvátskeho ramena sa medzičasom už vyjadrili aj signatári petície Chceme pri Chorvátskom ramene park a cyklotrasy, nie štvorprúdovú cestu. Ako uviedla poslankyňa Petržalky a členka petičného výboru Elena Pätoprstá, víťazný návrh, ktorý vybrala komisia z 15 návrhov, podľa členov petičného výboru neakceptoval ich požiadavky. Signatári petície preto očakávajú, že sa to podarí v plánovanom participatívnom procese, ktorý sa má začať od 19. mája. Ako uviedla Pätoprstá, autori víťazného ideového návrhu do územia s existujúcou zeleňou a rekreáciou vniesli automobilovú dopravu aj tam, kde to nebolo nutné a nevyužili kvality územia na zlepšenie životných podmienok obyvateľov. „Prekvapením je aj veľkorysá myšlienka rozšírenia koryta ramena, ale za cenu likvidácie veľkého skateparku, ktorý si mládež vybudovala vlastnou iniciatívou,“ informovala Pätoprstá. Hoci ideový návrh neobsahuje štvorprúdovku, podľa signatárov petície sa nedokázal odpútať od dopravného riešenia spred 30 rokov. „Autorom víťazného ideového návrhu chýbal zrejme čas na diskusiu s verejnosťou, prieskum územia a súčasných požiadaviek obyvateľov. To by mal napraviť navrhovaný participatívny proces spoluúčasti verejnosti na tvorbe tohto územia pod gesciou hlavnej architektky Ingrid Konrád a architekta Petra Gera. Mal by po prvýkrát v Bratislave priniesť reálnu a efektívne riadenú účasť verejnosti na tvorbe územia pri Chorvátskom ramene,“ tvrdí Pätoprstá s tým, že takýto proces sa nezaobíde bez podpory a snahy o efektívne zapojenie čo najširšej verejnosti na tvorbe zadania urbanistickej štúdie, ktorú bude spracovávať vysúťažený kolektív. Výsledok participácie verejnosti by sa mal premietnuť do konečného návrhu urbanistickej štúdie a územného plánu.

Verejnú prezentáciu víťazného návrhu urbanistickej súťaže už plánovala bratislavská Petržalka po zverejnení výsledkov hodnotenia súťažných návrhov. Prezentácia mala byť 24. apríla v petržalskom CC Centre, následne ju však museli odvolať. Ako uviedla mestská časť na svojej internetovej stránke, autor víťazného návrhu Bohumil Kováč požiadal o odvolanie verejnej prezentácie s odôvodnením, že prezentácia by sa uskutočnila ešte pred rokovacím konaním, ktoré je súčasťou súťaže. Ako dodal, po konzultácii s vyhlasovateľom súťaže si uvedomili, že by tým mohli narušiť korektnosť súťaže, ktorá ešte formálne nie je ukončená.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky