INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pýtali ste sa v aprílovej online diskusii

Pýtali ste sa v aprílovej online diskusii

Jarmila Sedláková: V Petržalke je v popoludňajších a vo večerných hodinách problém s parkovaním. Parkoviská sú preplnené. Preto sa pýtam, akú máte víziu, pán starosta, alebo ako chcete riešiť tento problém a či sa v súčasnosti dá riešiť?

Starosta Vladimír Bajan: Je všeobecne známe, že Petržalka má enormný záujem riešiť situáciu v statickej doprave a že sme za posledné tri roky urobili maximum pre to, aby sa s neúnosnou situáciu začalo niečo robiť. Podieľali sme sa na príprave rozhodujúcich dokumentov, ktoré malo schváliť hlavné mesto. Žiaľ, mestskí poslanci sa rozhodli inak a neschválili koncepciu parkovania. Bez toho nemôžeme veľa urobiť, ale hľadáme aspoň čiastočné riešenia. Máme vytypované aj miesta na garážové domy, ktoré by mali budovať súkromní investori, kým však nebude regulované parkovanie na vonkajších plochách, do garáže nikto nepôjde a zároveň sa proti každej garáži dvíha vlna odporu od obyvateľov danej lokality. Áut, naopak, každým dňom pribúda. V súčasnosti zvažujeme, čo môžeme urobiť ešte v tomto roku – napr. zjednosmerniť niektoré ulice a podobne.

Milan: Všimol som si, že ste spustili verejnú diskusiu o tom, či chcú Petržalčania voľnočasový areál a kde. Veľmi to vítam a musím povedať, že som rád, že vôbec s obyvateľmi veľa diskutujete, veď aj participatívny rozpočet, táto online diskusia, prieskum mienky a ďalšie veci naozaj ľuďom pomáhajú viac sa zorientovať a viac do veci hovoriť. Ale k veci – ja by som odporúčal taký areál pri Veľkom Draždiaku, len neviem, či by sa tam zmestil.

Starosta Vladimír Bajan: Verejnú diskusiu sme spustili práve preto, aby sme zistili preferencie obyvateľov, ako by mal vyzerať a kde by mal vyrásť. Preto vítam aj tento váš návrh, ktorý, samozrejme, zvážime. Nedá mi nedodať, že som sa stretol aj s reakciou anonymného obyvateľa so Starhradskej, ktorý ma obviňuje z toho, že ja už viem, čo a kde bude a že diskusiou len zastieram svoje úmysly. Vyrába z toho kauzu a rozširuje medzi obyvateľmi svoje nezmysly a konštrukcie. Verím, že ďalšia diskusia sa už bude viesť v slušnom a korektnom duchu. Voľnočasový areál pre Petržalčanov a ich deti by mal byť tam, kde ho obyvatelia budú chcieť a nebudú ho brať ako nanútené zlo. Verím, že sa nájdu aj takí, ktorí ho vo svojom okolí skôr uvítajú.

Otázka z Vyšehradskej: Škôlka na Vyšehradskej ulici chátra. Média priniesli správu, že je to majetok mesta, ale plánuje to prepísať na MČ Petržalka, aby sa mohlo začať konať. Je to pravda? Budete konať? Škoda tej budovy, najmä ak je nedostatok takýchto zariadení v Petržalke a táto, ktorá by sa mohla využiť, chátra.

Starosta Vladimír Bajan: Snahou Petržalky je a bude mať aj v tomto priestore materskú škôlku, je pravdou, že je to majetok mesta, a preto chcem hovoriť na túto tému s pánom primátorom. Treba si uvedomiť, že na jej rekonštrukciu, keďže je v zlom takom stave, bude potrebných nemálo peňazí. Radi sa s tým však popasujeme.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416