INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Plaváreň začnú stavať už o týždeň

Plaváreň začnú stavať už o týždeň

Stavebné povolenie na prekládku kanalizácie v súvislosti so stavbou verejnej plavárne nadobudlo právoplatnosť. Spoločnosť Metrostav Slovakia preto požiadala Športové zariadenia Petržalky o odovzdanie staveniska, aby mohli začať s prvou etapou prác na stavbe plavárne pre Petržalčanov.

Už v pondelok 19. mája začne hlavný investor stavby – Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. – vyzývať obyvateľov dotknutej lokality, aby si z parkoviska preparkovali svoje motorové vozidlá na dočasne sprístupnenú spevnenú plochu pri skateparku. Oznam o vyprataní parkoviska, ktoré bude súčasťou staveniska, zašle aj správcom okolitých bytových domov, ktorí ho zverejnia na informačných tabuliach. Na preparkovanie budú mať obyvatelia celé tri dni. Vozidlá, ktoré na parkovisku ostanú aj po tomto termíne, budú následne bezplatne odtiahnuté zmluvnou spoločnosťou.

plavaren pozemok

Plaváreň, ktorá vyrastie na priestranstve medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou bude mať 25-metrový plavecký päťdráhový bazén, zážitkový bazén, detský bazén, whirlpool pre relax v horúcej vode, saunový svet, soláriá a aj možnosť malého občerstvenia. Denná kapacita plavárne bude 640 návštevníkov. Samospráva, po verejnej prezentácii zámeru postaviť na území Petržalky plaváreň na jar minulého roka, vyšla v ústrety obyvateľom okolitých obytných domov aj tým, že vzduchotechniku otočila smerom od obytnej časti a tobogan integrovala do budovy, aby minimalizovala úroveň hluku spojenú s budúcou prevádzkou plavárne.

Plavaren_vizualizacia

Na budovu plavárne ako aj spevnené plochy a komunikácie vydal stavebný úrad povolenia, ktorým ešte beží odvolacia lehota. Po nadobudnutí právoplatnosti oboch povolení bude spoločnosť Metrostav Slovakia plynule pokračovať v stavebných prácach. S úspešným uchádzačom verejného obstarávania podpísala spoločnosť Športové zariadenia Petržalky zmluvu o dielo s lehotou výstavby 10 mesiacov. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác a kolaudácie plavárne je stanovený apríl 2015. Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky vznikla v súvislosti so zámerom petržalskej samosprávy realizovať výstavbu komunálnej plavárne ako aj za účelom správy a efektívneho využívania športovísk a športových plôch v mestskej časti.

  • Carusel

    A kedy začne výstavba naozaj? Oplotenie staveniska je už zrealizované, ale žiadny náznak začatia stavebných prác …..

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky