INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O električke do Petržalky rozhodnú aj občania

O električke do Petržalky rozhodnú aj občania

V kongresovej sále Technopolu sa 19. mája stretla asi stovka Petržalčanov, aby si vypočula (a uvidela) zámer súťažných návrhov na riešenie centrálnej petržalskej osi, ktorou by mala viesť električková trať. Verejnú prezentáciu zorganizoval magistrát, ktorý vypísal aj verejnú ideovú urbanistickú súťaž na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky súvisiacu s budovaním električkovej trate. Do súťaže prišlo 15 návrhov.

Porota určila ako najlepší návrh a prvú cenu udelila autorom Bohumilovi Kováčovi a Ladislavovi Benčekovi. Ich návrh ponúka vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Petržalky, ktoré vstupujú do mestskej štruktúry vzájomne na seba nadväzujúcimi polyfunkčnými centrami a sú priestorovo viazané na električkovú trať s novonavrhnutými zastávkami. Trať je pritom na úrovni terénu, vďaka čomu sa električka stáva integrálnou súčasťou mesta a mestskej krajiny a jej zastávky budú iniciačnými bodmi vzniku nového mestského priestoru.

Sklamaním pre účastníkov prezentácie boli pomerne povrchné informácie o súťažných návrhoch, chceli sa dozvedieť viac podrobností najmä o tom, čo bude popri plánovanej trati. Skúposť informácií odôvodnil riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír Andrassy tým, že až do ukončenia verejného obstarávania nie je možné zverejeňovať podrobnosti.

Viacerí diskutujúci neboli spokojní s tým, že napokon ako dopravná priorita skončila električka, ktorá pôjde po povrchu, lebo si myslia, že bude pomalá (čo však argumentačne vyvrátil primátor Milan Ftáčnik), že návrh nedovoľuje vybudovanie jednej zelenej osi, nepáčilo sa im, že popri trati vyrastú budovy a cesty…

Všetky tieto argumenty (aj keď mnohé z nich, ako vysvetlila hlavná architektka mesta Ingrid Konrad, sú už dnes prakticky v návrhu zahrnuté) v konečnom dôsledku môžu ovplyvniť, ako bude centrálna petržalská os vyzerať. Magistrát totiž chystá participatívny proces, ktorým chcú vtiahnuť ľudí do prípravy zadania urbanistickej štúdie. Práve tá má byť zásadným dokumentom, ktorý po ideovej súťaži prinesie konkrétne riešenia pre Petržalku v súvislosti s budovaním električkovej trate. Mesto participáciu s verejnosťou naplánovalo na jún, júl aj august, aby v septembri malo východiská pre čistopis zadania urbanistickej štúdie.

„Je dôležité vytvoriť participačný tím. Je to prvýkrát v dejinách Bratislavy. Bude v ňom autor projektu, zástupcovia petičného výboru, predseda poroty a prizveme aj ďalších odborníkov podľa požiadaviek. Títo ľudia sa musia stretnúť, keď bude vybratý spracovateľ urbanistickej štúdie,“ povedala Konrad s tým, že počas obdobia na participáciu napríklad vyznačia priestor budúcich zastávok a na týchto miestach budú pravidelné stretnutia s obyvateľmi. Tí budú môcť s pracovníkmi ísť napríklad od jednej zastávky k druhej, dozvedať sa o návrhoch budúceho priestoru a tieto návrhy pripomienkovať. Podľa hlavnej architektky tiež zhodnotia pozitíva z ostatných súťažných návrhov.

Ako povedal primátor Milan Ftáčnik, keďže názory na riešenie priestoru v centre Petržalky sú rôzne, zvolili si architektonickú súťaž, v ktorej rozhodovali odborníci. Ako dodal, konkrétne veci z ideového návrhu vie mesto prezentovať, až keď ukončia verejné obstarávanie. „Teraz do procesu verejného obstarávania nemôžeme vstupovať, približne do mesiaca by mohlo byť ukončené. Takže približne v júni by sme mohli slobodne hovoriť o obsahu víťazného návrhu a o spracovateľskom tíme, ktorý by mal predstúpiť pred obyvateľov a vysvetliť svoj koncept,“ povedal Ftáčnik.

Na diskusii sa zúčastnil aj hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser, podľa ktorého problémom všetkých sídlisk je, že sú monofunkčné. Problém Petržalky je navyše ešte to, že je za mostom. „Štúdia ukázala, že v roku 2020, ak nič neurobíme, mosty skolabujú. To sa ukazuje napríklad pri Moste Apollo, kde sú už teraz zápchy. Problém je najmä premiestňovanie sa ľudí individuálnou osobnou dopravou a základný problém je málo pracovných príležitostí. Petržalka má približne 108 000 trvalo bývajúcich obyvateľov. Predpokladáme, že v podnájme tu býva viac ako 30 000 ľudí a pracovných príležitostí je len 8000. Cieľom tohto ideového zámeru je, aby sme pre Petržalčanov hľadali mestský život, potrebujeme tu vytvárať pracovné príležitosti,“ povedal Schlosser.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky