INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Len diskusia parkovanie nevyrieši

Len diskusia parkovanie nevyrieši

Asi najviac skúšanou lokalitou, pokiaľ ide o statickú dopravu, je v Petržalke časť Dvory. Je tam veľké obchodné centrum Aupark, výstavisko Incheba či administratívne centrum Digital Park a neďaleká železničná stanica. Ich návštevníci, a v mnohých prípadoch aj zamestnanci, si zvykli zaparkovať svoje autá v priľahlých uliciach medzi panelákmi.

Parkujú tam dokonca aj ľudia, ktorí ráno odstavia auto a presúvajú sa za prácou ďalej, za Dunaj, či už MHD alebo pešo, alebo dokonca vlakom do Rakúska. Okrem toho tam (tak ako aj v iných častiach Petržalky) nechávajú autá (niekedy aj počas celého týždňa) s mimobratislavskými ŠPZ študenti či pracujúci, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke, ale cestujú sem za prácou či štúdiom.

Práve táto lokalita by si asi najviac vydýchla, keby bola zavedená nová parkovacia politika. Tá by totiž okrem iného znamenala úbytok áut práve tých vodičov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Aj napriek tomu, že poslanci hlavného mesta po diskusiách, ktoré trvali takmer celé volebné obdobie, nezobrali na seba zodpovednosť a odvahu, ktorú si to vyžadovalo a nové pravidlá neodsúhlasili, Petržalka naďalej zvažuje kroky, ktoré môže v tejto oblasti urobiť.

Patrí medzi ne predčasné ukončenie prenájmu parkoviska na Macharovej ulici, kde bola doteraz odťahová služba Car Towing. Aj keď s istými problémami – spoločnosť nedodržala pôvodne dohodnutý termín predčasného odchodu z parkoviska – ale predsa v čase, keď vychádza toto číslo PN, je už parkovisko opäť k dispozícii obyvateľom lokality. Nevýhodná a nevypovedateľná zmluva, uzavretá ešte bývalým vedením mestskej časti, bola tŕňom v oku obyvateľov aj nového vedenia. Obyvateľom tak pribudlo približne 100 parkovacích miest – 41 miest vzniklo umožnením čiastočného státia na chodníkoch na Farského ulici, o ktoré požiadali obyvatelia.

Ďalším konkrétnym opatrením, ktoré by mohlo znamenať prírastok parkovacích miest, je prebudovanie dlhodobo nevyužívaného a zanedbaného ihriska vedľa športovej haly Pengym na Wolkrovej ulici. S touto myšlienkou sa obyvatelia okolitých ulíc obrátili na starostu Bajana ešte v roku 2012. Ešte v tom istom roku odborné útvary miestneho úradu spracovali 3 alternatívy návrhu riešenia príjazdovej komunikácie na spevnenú plochu, o ktorých diskutoval starosta, odborní pracovníci úradu a obyvatelia priamo na mieste existujúceho ihriska.

V nasledujúcom období vyjadrili Petržalčania z tejto lokality svoje názory prostredníctvom dvoch petícií – v jednej vyjadrovali súhlas, v druhej boli proti. Keďže otázky neustávali, rozhodol sa starosta osloviť poslancov z 1. volebného obvodu, aby zaujali stanovisko. Vyjadrili sa štyria z nich (F. Šebej, B. Sepši, D. Lengyelová a M. Miškov, ďalší traja – Z. Lukačková, A. Thurzo a J. Hrčka nereagovali vôbec) a to tak, že nové parkovacie možnosti tam chýbajú ako soľ, že ihrisko je naozaj dlhodobo a opakovanie devastované, a teda nevyužívané a aj keď to iste nie je riešením pre iné ihriská, v tomto prípade sa to dá len uvítať. Aj na základe toho starosta dal pokyny na prípravu a realizáciu opatrenia v čo najkratšom čase – samozrejme, po vypracovaní potrebných podkladov a výbere zhotoviteľa – a predstúpi pred poslancov aj s návrhom na jeho financovanie. V najbližších mesiacoch by tam teda mohlo pribudnúť ďalších asi 60 parkovacích miest. Treba dodať, že v okolí mestská časť v uplynulých rokoch zrekonštruovala dve ihriská – v roku 2010 to bolo ihrisko na Farského ulici a v roku 2013 ihrisko na Mánesovom nám. 4, takže aj v tomto smere Petržalka danej lokalite pomáha.

Samozrejme, celoplošne nie je dobrou cestou premieňať ihriská a zeleň na parkovacie plochy. Petržalka musí plniť aj iné funkcie, než len byť odstavnou plochou pre autá. Zásadnejšie však môžu pomôcť predovšetkým parkovacie domy. Samospráva na ich budovanie síce financie nemá, vie sa však dohodnúť s investorom na podmienkach. Tak, aby v nich boli za prijateľných podmienok parkovacie miesta aj pre rezidentov – Petržalčanov, ktorí tam bývajú.

Ani garáže sa nedajú stavať hocikde. Petržalka má vypracovanú štúdiu, ktorá vhodné lokality preverila a zadefinovala. Jednou z ich je priestor medzi viaduktom Panónska cesta a Rontgenova ulica, kde by mohol parkovací dom postaviť investor Digital Parku ako benefit pre obyvateľov. Momentálne tento zámer mestská časť posudzuje, svoju nevôľu však už vyjadrili niektorí obyvatelia priľahlých ulíc. Spoločnú reč sa s ich zástupcami pokúsi nájsť starosta Petržalky Vladimír Bajan na osobnom stretnutí v najbližších dňoch. „Pozorne si vypočujem ich argumenty a predostriem im naše. Budem rád, ak nájdeme schodné riešenie, pretože odmietnuť možnosť zásadne zmeniť situáciu novými parkovacími miestami sa mi zdá v tejto dobe priveľkým luxusom,“ dodal V. Bajan.

 

  • Martin Rozalik

    Bajan, bajan.. styri roky diskutovali o parkovacej politike a co vymysleli je, ze spravia jedno parkovanie na basketbalovom ihrisku. Tak aktivny a huzevnaty politik ako Bajan sa tazko hlada…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.