INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prioritné investície vyberali aj obyvatelia

Prioritné investície vyberali aj obyvatelia

Mestská časť Petržalka zapojila obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných a na svojom webe im dala možnosť hlasovaním vybrať tie investície, ktoré popri ostatných samospráva zrealizuje prednostne.

Počas troch týždňov hlasovali návštevníci webovej stránky Petržalky o tom, kde budú použité financie z rozpočtu mestskej časti. Umožnil to tzv. participatívny rozpočet, ktorý petržalskí poslanci schválili pri hlasovaní o rozpočte na rok 2013. Zapojiť obyvateľov do rozhodovania samosprávy sa poslanci rozhodli aj vzhľadom na finančné možnosti mestskej časti, ktoré jej nedovoľujú realizovať všetky zámery, plány a predstavy, popri nevyhnutných investíciách do majetku, životného prostredia či čistoty. V rámci hlasovania preto vyberali obyvatelia vždy jednu lokalitu z troch športovísk, z troch schodísk a zo štyroch miest, kde mestská časť vysadí novú zeleň, celkovo prišlo 1 033 hlasov.

Verejné ihrisko na Jasovskej 17

V oblasti športovísk hlasovalo 327 ľudí, z toho najviac – 137 – získala oddychová zóna na Jasovskej ulici 17. K zrekonštruovaným ihriskám na Romanovej, A. Gwerkovej či Fedinovej tak pribudne verejné športové ihrisko s rozlohou 625 m2, ktoré je v súčasnosti bez športových prvkov a iných zariadení a aj preto tam mládež väčšinou hráva iba futbal. Mestská časť okrem výmeny asfaltového povrchu ihrisko doplní o basketbalové konštrukcie, malé bránky vhodné na futbal aj hokejbal, o zriadenie na volejbal, nohejbal a tenis a chýbať nebude ani značenie herných plôch pre spomínané športy. Revitalizácia tohto ihriska predpokladá náklady vo výške 23-tisíc eur.

Ihrisko Jasovská
Ihrisko Jasovská

Nadchod nad cestou Jasovská 2

V oblasti schodísk najviac hlasov získal nadchod nad cestou Jasovská 2, z počtu 492 hlasujúcich zaň hlasovalo 239 ľudí. Vďaka ich záujmu samospráva prioritne opraví nadchod, ktorý prepája terasu pri bytovom dome Jasovská 2 – 8 s terasou pri bytovom dome Krásnohorská 1 – 3. Pri rekonštrukcii samospráva opraví schodiskové stupne, rampu pre kočíky a spodný povrch nadchodu, pričom predpokladaná cena opravy je 4,5-tisíca eur. Rekonštrukciu ocenia predovšetkým obyvatelia priľahlých bytových domov, podobne ako to bolo po opravách schodísk vedúcich na terasy na Topoľčianskej, Rovniankovej, Lenardovej a pod.

Nadchod Jasovská
Nadchod Jasovská

Na Dolnozemskej pribudne zeleň

V oblasti náhradnej výsadby hlasovalo spolu 214 ľudí, najviac 88 hlasovalo pre Dolnozemskú, ktorú na jeseň samospráva obohatí o 18 javorov a 1 japonskú čerešňu v celkovej hodnote viac ako 3,5-tisíca eur. Okrem vybraných lokalít mohli ľudia hlasovať za ihriská na Lachovej 18 a Budatínskej 25; za schodiská na Mánesovom námestí a na Námestí hraničiarov a v oblasti náhradnej výsadby za Lachovu, Mamateyovu-Medveďovej či Poloreckého-Mamateyovu.

Ďalšie investície do opráv

Priority, ktoré určili obyvatelia, zrealizuje mestská časť ešte v tomto roku, nie sú to však jediné investície, ktoré samospráva má pre tento rok v pláne. Okrem investícií, ktoré vybrali Petržalčania, začína petržalská samospráva s rekonštrukciou ihriska na Topolčianskej, počas roka opraví aj ďalšie na Mánesovom námestí, Medveďovej a Bradáčovej. Samospráva v týchto dňoch rekonštruuje aj schodisko na Pečnianskej a pokračovať bude aj s väčšími investíciami terás na Mlynarovičovej a Rovniankovej, v pláne je aj terasa na Fedinovej a schodisko na Blagoevovej.

Rekonštrukciou už prešli toalety v Dome kultúry Lúky, v pláne je aj výmena okien, oprava elektroinštalácie a strechy Domu kultúry Zrkadlový háj. Počas roka Petržalka investuje aj do niektorých škôl, pôjde o výmenu svetiel, rekonštrukciu toaliet, opravu vstupných priestorov či rekonštrukcie striech.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.