INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci schválili podmienky čerpania úveru

Poslanci schválili podmienky čerpania úveru

Na májovom mimoriadnom rokovaní petržalského zastupiteľstva poslanci rokovali o podmienkach úveru pre mestskú časť. Na programe zasadnutia bola aj parkovacia politika Bratislavy, ku ktorej sa petržalskí poslanci vrátia na riadnom zasadnutí zastupiteľstva v júni.

V úvode rokovania o tom informoval starosta Vladimír Bajan, nakoľko mestské materiály k parkovacej politike prišli len včera ráno. „Dohodol som sa s primátorom na predĺžení termínu, do ktorého sa mestská časť má k materiálom vyjadriť,“ povedal V. Bajan. Poslanci sa preto zaoberali jediným bodom rokovania, a to podmienkami úveru pre mestskú časť. Pôžičku vo výške 2.750 tisíc eur na vybudovanie plavárne a zlepšenia technického stavu budov škôl a kultúrnych zariadení schválili už v minulom roku v apríli. Poslanci schválili poslanecký návrh pracovnej skupiny prijať ponuku od finančnej inštitúcie Slovenská sporiteľňa, a.s. so splatnosťou desať rokov. Pracovná skupina pre výber financujúcej banky, zložená z poslancov, predložila zastupiteľstvu vyhodnotené ponuky od viacerých bánk. Ponuky posudzovala podľa kľúčových kritérií ako poplatky, úroková sadzba, zabezpečenie úveru či frekvencia splácania. Miestny kontrolór skonštatoval splnenie podmienok zákona na prijatie návratných zdrojov financovania mestskou časťou Bratislava-Petržalka.

Úver mestská časť použije okrem výstavby plavárne aj na zlepšenie technického stavu budov základných a materských škôl a opravu strechy a elektroinštalácie Domu kultúry Zrkadlový háj.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky