INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Opravy ciest v správe mestskej časti

Opravy ciest v správe mestskej časti

Petržalská samospráva pokračuje v opravách výtlkov. Trpezliví a ohľaduplní by mali byť vodiči na komunikáciách III. a IV. triedy v časti Dvory V – VI, Háje I a v starej Petržalke, kde samospráva prostredníctvom dodávateľa Pittel+Brausewetter, s. r. o., opravuje výtlky. Tie menšie netechnologickým a väčšie technologickým spôsobom.

Dodávateľ bude v opravách pokračovať v časti Lúky I a VI. Dosiaľ opravil veľké výtlky na Černyševského, Pifflovej, Belinského, Ševčenkovej, Švabinského, Holíčskej, Lenardovej a Röntgenovej ulici. Tie menšie už nemusia obchádzať obyvatelia Dvorov I – IV, Hájov II a Ovsišťa.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201