INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nácvik evakuácie miestneho úradu

Nácvik evakuácie miestneho úradu

Mimoriadna udalosť! Slová, ktoré dnes nie sú ničím nezvyčajným. Presne toto sa stalo aj vo výškovej budove Technopolu na Kutlíkovej 17. Okrem firiem tam má sídlo aj miestny úrad Petržalka.

Veľký požiar, ktorý minulý týždeň v ranných hodinách zachvátil jeden z blokov komplexu budov si vyžiadal operatívne a urýchlené reagovanie na nebezpečnú situáciu. Krízový štáb okamžite informoval o situácii Integrovaný záchranný systém, Hasičský a záchranný zbor vrátane Dobrovoľného verejného požiarneho zboru, políciu, ale i mestskú políciu stanica Petržalka. Každá minúta bola vzácna. Preto starosta Petržalky Vladimír Bajan vydal pokyn k okamžitej evakuácii všetkých zamestnancov, pracovne zaradených na miestnom úrade.

Samozrejme, keďže išlo len o cvičenie, zamestnanci pracovne zaradení na miestnom úrade termín a stanovený čas o 8.20 h vopred vedeli. Presne o tomto čase na pokyn vedúcich oddelení vypli počítače a opustili po schodoch kancelárie. Po schodoch preto, lebo výťah je pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako je napr. požiar budovy, priestor ako stvorený na ohrozenie zdravia či života.

Po vyhlásení evakuácie sa všetci zamestnanci zhromaždili na parkovisku pred budovou. Vedúci oddelení si skontrolovali prítomnosť svojich podriadených. To preto, aby mohli prípadne záchranným zložkám oznámiť, že niektorý zamestnanec sa na parkovisko nedostavil a nie je známe, kde sa nachádza, aby mohli robiť príslušné opatrenia na jeho vyhľadanie a poskytnúť mu pomoc. Možno skonštatovať, že všetci pracovníci, ktorí sú umiestnení na rôznych poschodiach, evakuáciu zvládli do pätnásť minút. Čas veľmi slušný. Ale je možné predpokladať, že v prípade ozajstnej mimoriadnej udalosti takéhoto typu by opustenie ohrozeného priestoru bolo ešte rýchlejšie. Zhromaždení zamestnanci nastúpili do privolaných autobusov a prepravili sa na miesto určenia, kde sa podľa pripraveného plánu venovali branným, ale i športovým aktivitám. Nasledovala odborná prednáška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ale i prednáška o ochrane pred požiarmi – aj s priestorom pre otázky k téme, na ktoré odpovedali kvalifikovaní odborníci. Nesmela chýbať ani ukážka a nácvik poskytnutia prvej pomoci na figuríne.

Problematiku evakuácie upravujú príslušné právne predpisy a ochrana života a zdravia zamestnancov by mala byť základnou povinnosťou každého zamestnávateľa.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky