INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Terasy sme opravovali, opravujeme a opravovať budeme

Terasy sme opravovali, opravujeme a opravovať budeme

Pochôdzne terasy sú osobitosťou Petržalky. V takom počte sa nikde inde v Bratislave nenachádzajú . Socialistickí plánovači to považovali za dobrý nápad, realita je však komplikovanejšia. Petržalská samospráva so železnou a betónovou pravidelnosťou vynakladá na ich opravu každoročne nemalé prostriedky takmer  10 rokov,  odkedy som spoločne  s  ďalšími  dvomi  poslanci presadil, aby sa začalo s opravou aspoň tých najkritickejších miest terás – schodísk, rámp a dažďových vpustov.

Po rokoch  a približne milióne eur vynaložených prevažne na hasenie problémov  sa postupne dostávame  k tomu, že čoraz väčšiu časť opráv nepredstavuje odstraňovanie havarijných stavov, ale  vymieňame  povrchy,  prípadne opravujeme priečelia.  Zo zákona a logiky nášho rozpočtu vyplýva, že môžeme opravovať iba terasy, ktoré nám pripadli do správy. Občas sa však stane, že odstránime zdraviu nebezpečnú haváriu aj na terase, ktorá nám nepatrí, a potom sa snažíme od  pasívneho vlastníka získať  refundáciu nákladov  ako naposledy od mesta.

Problémom je, že prevažnú väčšinu  opráv na území Petržalky sme realizovali a financovali iba v rámci petržalskej samosprávy z nášho rozpočtu, pritom nám prináleží  len menšia  časť terás. Až v posledných rokoch sa darí po našej predchádzajúcej snahe spolufinancovať rozsiahlejšie  opravy  spoločne s  vlastníkmi nebytových priestorov a garáží  pod nimi.

Najväčší vlastník  terás – mesto Bratislava – s výnimkou pár poslaneckých iniciatív dosiaľ tvrdo spalo a na petržalské terasy peniaze príliš nemíňalo. Dúfam, že od tohto roku to bude inak  a peniaze na opravu terás sa stanú trvalou súčasťou mestského rozpočtu. Pretože desaťtisíce Petržalčanov, ktorí na  terasách bývajú, si to zaslúžia. Matematika je v tomto prípade jednoduchá, viac finančných prostriedkov znamená viac opravených terás.

Mlynarovičova v dobe rekonštrukcie

 

My už opravy terás  nepovažujeme  za výnimočnosť, ale po tých rokoch skôr už za bežnú samozrejmosť. V  tomto roku  sme v pracovnej skupine, v ktorej sú okrem mňa členmi poslanci Gaži, Hrehorová, Vetrák a Hájková,  schválili a odporučili  realizáciu  celkovo desatich  väčších i menších  opráv terás na uliciach  Jungmanova, Rovniankova, Blagoevova, Mánesovo námestie, Fedinova, Mlynarovičova a Znievska  spolu  za 100 000 eur.

Michal Radosa

zástupca starostu

a člen pracovnej skupiny pre opravy terás

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky