INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanecký rokovací maratón sme nedobehli

Poslanecký rokovací maratón sme nedobehli

V utorok sa zišli poslanci miestneho zastupiteľstva Petržalky v kongresovej sále Technopolservisu na svojom 18. zasadnutí. K predloženému programu, ktorý mal 23 bodov, doplnili dva – tematicky ich spájalo územie Ševčenkovej ulice, konkrétne aktuálna situácia so stavbou stacionárneho zásobníka na tekutý plyn pre rehabilitačno-regeneračné stredisko s kryokomorou (spoločnosť MIKOSTAR) a petícia obyvateľov Ševčenkovej ulice proti vybudovaniu parkovacích miest. Hlasovaním poslanci rozhodli, že to budú body, o ktorých budú rokovať – za účasti niekoľkých zástupcov obyvateľov dotknutého územia –  hneď na začiatku schôdze. Na úvod presunuli poslanci aj návrh poslanca Karmana o rozšírení kapacity materských škôl v našej mestskej časti.

Poslanci začali rokovať o 9. hodine a okolo poludnia, v čase uzávierky PN, viedli k spomenutým bodom ešte živú, miestami emotívnu diskusiu, do ktorej sa zapojili aj niekoľkí občania. Čas bol v prípade aprílového zasadnutia petržalských poslancov našim nepriateľom – preto sa k záverom rokovania vrátime v nasledujúcom čísle PN.

Stihli sme do uzávierky PN

  • Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka požiadali starostu, aby ako štatutár obce využil všetky dostupné prostriedky, ktoré mu vyplývajú zo stavebného zákona a ďalších všeobecne záväzných predpisov, aby zamedzil ďalšej stavebnej činnosti v lojkalite Ševčenkova a zabezpečil stav, ktorý bol na predmetnej lokalite k 28. februáru 2017.
  • Poslanci podporili požiadavky obyvateľov Ševčenkovej 25-27, ktoré spísali v Petržalke v petícii doručenej úradu 5. 4. 2017 a požiadali starostu, aby zrušil zámer vybudovať parkovisko na námestí so zeleňou pred Daňovým úradom na Ševčenkovej a zrušil zámer vybudovať kolmé parkovisko na jestvujúcej zeleni pred domami Ševčenkova 25-29. Požiadali starostu realizovať len tú časť projektu „Doprava“, označenú ako P/1, kde je zámer parkovania a chodník pre peších na vodopriepustných dlaždiciach na zeleni po celej dĺžke cesty od UPC po garážový dom na Ševčenkovej na zvýšenie bezpečnosti pre autá a chodcov v tejto časti úseku cesty. Požiadali starostu realizovať úpravu námestia pred Daňovým úradom na Ševčenkovej ulici, a to skvalitnením životného prostredia a dosadením vzrastlých stromov a ochrannej zelene;
  • Poslanci rokovali aj o budúcnosti stavby (bývalá materská škola) na Znievskej ulici. Budova je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ale pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta. Diskutovali o dvoch verziách: Buď – ako navrhol prítomný predseda BSK Pavol Frešo – objekt zrekonštruuje samosprávny kraj v spolupráci s Petržalkou – alebo si zdevastovaný objekt prevezme mestská časť. Obe verzie však majú spoločný problém, a tým je práve absencia právneho vzťahu k pozemku, čo komplikuje akúkoľvek ďalšiu činnosť.

Dianie na rokovaní poslancov sme sledovali aj po uzávierke tohto čísla PN. Podrobne sa k výsledkom zastupiteľstva, názorom aj stanoviskám poslancov vrátime v PN 9 (vyjde 12. mája).

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky