INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pohľad z pravej strany

Pohľad z pravej strany

Medzi ťažiskové témy, ktoré pripravujeme na základe požiadaviek obyvateľov Petržalky a čitateľov PN, patrí aj spolupráca mestskej časti s magistrátom. Frekventovanou sa stala po medializácii opráv terás a starostlivosti o majetok hlavného mesta, ktorý sa nachádza v Petržalke (budovy, plochy, verejné priastranstvá…), ale aj po kritike efektívnosti vybavovania požiadaviek MČ, resp. nekonaní magistrátu. Oslovili sme preto predsedov poslaneckých klubov miestneho zastupiteľstva Petržalka s otázkou:

Ivana Antošová

Aké sú vaše skúsenosti, predstavy, návrhy, konkrétne prípady pri riešení problémov Petržalky, pri ktorých je nevyhnutá súčinnosť mestskej časti a magistrátu, resp. miestneho a mestského zastupiteľstva?

Záujem odpovedať prejavila predsedníčka poslaneckého klubu Zmena zdola Elena Pätoprstá a predsedníčka poslaneckého Klubu pre Petržalku (ktorý v súčasnosti, po odchode poslanca Vladimíra Galla, už neexistuje) Ivana Antošová.

Primátor nepochopil – alebo odignoroval?

Klub pre Petržalku má ako jediný vo svojich radoch námestníčku primátora Ľudmilu Farkašovskú, takže ak potrebujeme niečo vykomunikovať s mestom alebo vyriešiť nejaký problém, obraciame sa na ňu. Najnovším príkladom je nové divadlo pána Ďurovčíka. Žiadosť petržalského úradu o stanovisko mesta k vytipovaným pozemkom ležala štyri mesiace v meste, v šuflíku, po urgencii Ľudmily Farkašovskej sa veci pohli, divadlo v Petržalke vyzerá nádejne.

No horšia a neprípustná skúsenosť je, že ako poverená zástupkyňa petičného výboru a zástupca obyvateľov Ovsišťa som predložila na magistrát petíciu proti výstavbe bytového domu na  lúke  na  Ulici  A.  Gwerkovej  v  Ovsišti , ktorú podpísali predovšetkým obyvatelia tejto časti Petržalky. V petícii obyvatelia žiadali zastaviť výstavbu bytového domu na lúke a zároveň žiadali primátora Bratislavy, aby začal konať vo veci zámeny predmetného pozemku vo vlastníctve investora, t.j. spoločnosti TMS-INVEST, s.r.o za iný pozemok. Petíciu síce poslanci vzali na vedomie, ale na základe návrhu uznesenia uvedeného v materiáli na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktorého predkladateľom bol primátor Ivo Nesrovnal,  schválili aj bod 2, t.j. požiadali primátora , aby vyzval investora na zorganizovanie verejnej diskusie s občanmi v predmetnej veci, kde investor má predstaviť prepracovaný projekt Bytový dom, Petržalka – Ovsište. Toto teda obyvatelia nežiadajú, ale žiadajú, aby primátor nepovolil stavbu a nie predstavoval prepracovaný projekt! Petržalka je proti uvedenej výstavbe!

Mgr. Ivana Antošová,

Klub pre Petržalku

Elena Pätoprstá

K druhej zastávke električky si zaplávame na člnoch

Druhá etapa električky nepočíta s mostíkom pre peších a cyklistov cez Chorvátske rameno. Ak sa cyklomost nepostaví, polovica obyvateľov bude musieť asi preplávať cez rameno, aby sa dostala k budúcej zastávke električky na Gessayovej.

Keď sme v roku 2013 so signatármi 14-tisícovej petície presvedčili primátora a poslancov mesta, že pri Chorvátskom ramene a električke nepotrebujeme štvorprúdovku ale cyklotrasu a zeleň, myslela som si, že to bude to najťažšie, čo sa podarilo. Ešte som netušila, aké komplikované bude zabojovať na magistráte za ďalšie samozrejmosti – ako bol Labutí priechod k súčasnej zastávke električky. Tento nebezpečný priechod na Rusovskej ceste v mieste kríženia s Chorvátskym ramenom pri Námestí hraničiarov sa podarilo konečne po rokoch zrealizovať, čo dennodenne ocenia stovky chodcov a cyklistov.  Prejsť bezpečne na druhú stranu k zastávke električky si vyžiadalo ale nemálo diplomacie a spolupráce s cyklokoalíciou aj policajtmi.

V tejto fáze sa projektuje druhá etapa električky a ja som so znepokojením zistila, že v projekte je časť sídliska odrezaná Chorvátskym ramenom od druhej zastávky električky. Okamžite som na to upozornila projektanta na verejnom prerokovaní, ktorý námietku akceptoval.

Miesto kde chýba mostík cez Chorvátske rameno

Napriek tomu objednávateľ projektu – magistrát a ministerstvo dopravy – nerátajú v projekte s mostíkom pre peších a cyklistov cez Chorvátske rameno.
Ak ale cyklomost alebo pontónový mostík nebude zrealizovaný do ukončenia 2. etapy električky, polovica obyvateľov bude musieť asi preplávať cez Chorvátske rameno, aby sa dostala k budúcej zastávke − Gessayova. Argument, že sa to nedá z financií EÚ realizovať, lebo je to mimo projektovaného územia, neobstojí. Práve naopak. Keď sme boli s poslancami BSK v Bruseli, záujem investovať do ekologickej dopravy a čo najlepšie využívanie električky obyvateľmi bol prioritou aj pre bruselských úradníkov. Tí podporili Petržalčanov aj pri ochrane územia pred štvorprúdovkou a  v projekte 2. etapy električky počítajú so zatrávnenou traťou, výsadbou alejí, aj s realizáciou cyklotrasy pozdĺž trate. Financovanie malého, ale dôležitého mostíka pre cyklistov a peších, bol pre nich úplnou samozrejmosťou. Prečo sa naše ministerstvo a magistrát „štorcli“ a takúto malú investíciu nevedia zahrnúť do projektu a financovať ho z eurofondov, je pre mňa záhadou.

Labuti priechod k zastavke elektricky

Napriek tomu sa mi podarilo magistrát a primátora presvedčiť, že je tu problém a ak sa nezrealizuje mostík pre peších a cyklistov v dĺžke asi 20 metrov, budeme sa musieť k zastávke elektricky plaviť cez Chorvátske rameno asi na člnoch. S napätím čakám na najbližšiu komisiu dopravy, kde nám majú úradníci magistrátu predstaviť riešenia na realizáciu mostíka cez Chorvátske rameno a jeho financovanie z rozpočtu mesta. Ak sa aj toto riešenie na magistráte „štorcne“, asi budeme musieť zorganizovať protestné brodenie cez Chorvátske rameno. Ešte že sa blíži teplé leto.

Elena Pätoprstá,

poslankyňa Zmena zdola

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky