INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bratislavskí starostovia proti hazardným hrám

Bratislavskí starostovia proti hazardným hrám

Ako dostať z Bratislavy hazardné hry? Hľadanie odpovede na túto otázku bolo jedným z ťažiskových bodov rokovania Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa konalo 17. apríla.Problematikou hazardných hier sa bratislavskí komunálni politici zaoberajú už dlhší čas. Ako zvlášť pálčivú ju vnímajú predovšetkým veľké mestské časti s vysokou koncentráciou prevádzok s takýmto zameraním. Napríklad skúsenosti z Dúbravky, Nového Mesta či Ružinova dokazujú, že s hazardnými hrami súvisí zvýšený počet krádeží, ktoré páchajú ľudia závislí od hazardu, ale aj alkoholizmus, väčší výskyt drog či neporiadok a hluk v okolí prevádzok. V Starom Meste či Karlovej Vsi vnímajú tento problém tiež ako morálny.

Herňa na Černyševského ulici
Starosta mestskej časti Vajnory a predseda regionálneho združenia mestských častí Ján Mrva už na tomto stretnutí žiadal iniciovanie zmien v zákone o hazardných hrách a iniciovanie petičnej akcie za riešenie problému. „Príjem z hazardných hier do rozpočtu mesta predstavuje v tomto roku vyše 4 milióny eur,“ upozornil Ján Mrva. „Momentálne s ním mesto počíta. Ale pre mestské časti je to nešvár.“ Regionálne združenie preto podporilo návrhy na riešenie problematiky hazardných hier a hracích automatov v podmienkach Bratislavy prijaté na stretnutí v marci. Podľa prijatého uznesenia na magistráte vytvoria návrh textu petície, ktorou sa regionálne združenie chce zaoberať na svojom zasadnutí v máji, ako aj ďalším postupom v tejto veci.
Na rokovaní regionálneho združenia, ktoré sa konalo 13. marca, bola nastolená otázka spravodlivejšieho rozdelenia príjmov z daní medzi mesto a mestské časti. „Primátorovi sme navrhli vytvoriť na tento účel pracovnú komisiu pre spravodlivejšiu deľbu daňových príjmov, v ktorej budú aj zástupcovia mestských častí,“ pripomenul kolegom predseda združenia starosta Ján Mrva. „Do októbra, novembra bude snahou pripraviť pre mestské zastupiteľstvo návrhy v alternatívach tak, aby sme v roku 2016 mohli ísť podľa nového modelu.“ Záujmy mestských častí budú v komisii obhajovať traja starostovia. Ján Mrva v nej bude reprezentovať malé mestské časti, račiansky starosta Peter Pilinský stredné a staromestský starosta Radoslav Števčík veľké mestské časti.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201