INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vyhlasujeme verejnú diskusiu

Vyhlasujeme verejnú diskusiu

Z redakčného mailu:  Obraciam sa na vás s vážnou obavou o udržanie parkoviska na križovatke Budatínska-Šintavská-Smolenická. V súčasnosti je parkovisko oplotené a strážené (samozrejme za poplatok). Parkovisko je takmer celé zaplnené (podľa môjho odhadu asi 50-60 miest). Na minuloročnom (júnovom) zasadnutí magistrátu predložilo mesto návrh na odpredaj tohto a priľahlého (trávnatá plocha) pozemku. Podľa zápisnice to pán Bajan odmietol, pretože nesúhlasí, aby sa rušili parkovacie miesta a o návrhu sa nakoniec nerokovalo.

Vyzerá to však tak, že mesto tieto aktivity nestoplo a v najbližšom čase plánuje na tieto pozemky opäť vyhlásiť verejnú súťaž na predaj, čoho dôkazom je aj zaradenie tohto bodu na rokovanie magistrátu. Prvé kroky už robí – nechce predĺžiť zmluvu s nájomcom parkoviska. Hovoril som o tomto probléme aj so starostom Bajanom – svoje odmietavé stanovisko nezmenil. Napriek tomu je naivné si myslieť, že v danej lokalite už nikto nebude stavať, pretože mesto chce silou-mocou tento pozemok predať. Určite by to ale nemalo byť na úkor súčasných obyvateľov.

Moja prosba na Petržalské noviny je jednoduchá a zároveň aj zložitá. Nie som občiansky aktivista, iba bežný obyvateľ Petržalky, ktorému záleží na okolí jeho bydliska. Keď sa pozerám, čo sa všetko stavia v Petržalke (napríklad Domino na Jasovskej) mám podobné obavy. Nemám skúsenosti, ani motivačný prejav (a žiaľ, ani čas) na aktivizovanie ostatných spoluobyvateľov. Chcem vás požiadať, aby ste sa venovali tomuto problému a otvorili k nemu verejnú diskusiu.

Roman Oros

Petržalské noviny sa budú problému venovať s plnou vážnosťou a veríme, že aj s vašou pomocou sa nám podarí obhájiť záujmy obyvateľov. Ponúkame vám teda priestor v PN – zapojte sa do diskusie, prispejte svojim názorom, skúsenosťami, pripomienkami či návrhmi na: petrzalskenoviny@gmail.com

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky