INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Val zeminy začnú odstraňovať v najbližších dňoch

Val zeminy začnú odstraňovať v najbližších dňoch

Na marcovom kontrolnom dni na stavbe 1. časti nosného systému MHD sa samospráva informovala, ako sa plní prísľub, ktorý dal zhotoviteľ starostovi Petržalky. Vladimír Bajan – v súvislosti so sťažnosťami obyvateľov na zvýšenú prašnosť – žiadal na prvom kontrolnom dni od zhotoviteľa návrh riešenia a časový harmonogram odvozu. Podľa zhotoviteľa by mali zeminu začať odvážať už v najbližších dňoch.

Ako informovali zástupcovia skupiny dodávateľov Eurovia a SMP CZ, boli nútení vyviezť všetok odťažený materiál na túto plochu, lebo nemali k dispozícii oparcelu, o ktorej sa pôvodne uvažovalo. Časť materiálu (asi 60%) použijú do koľajového spodku. Materiál začnú odvážať obratom po odsúhlasení zloženia podkladu pod koľaje, čo by malo byť už v nasledujúcich dňoch.

„Zvyšných asi 40% je možné použiť na terénne úpravy, napr. na zarovnanie terénu medzi budúcou koľajovou traťou a Jantárovou cestou, resp. podľa požiadaviek hlavného mesta či mestskej časti,“ dodal zástupca skupiny dodávateľov. Zhotoviteľ teda v krátkom čase požiada mesto a mestskú časť o určenie plôch, kam by sa mohol zvyšný materiál vyviezť. Nezávisle prebiehajú rokovania aj s potenciálnym odberateľom zvyšnej zeminy, ktorým je Ministerstvo vnútra SR. Zhotoviteľ potvrdil, že maximálne trvanie depónie zeminy na námestí bude do konca roka 2014. Počas celej doby – až do úplnej likvidácie skládky – je zhotoviteľ povinný minimalizovať prašnosť a postarať sa o bezpečnosť obyvateľov. Ďalší kontrolný deň stavby je naplánovaný na štvrtok 24. apríla. Následne bude mestská časť opäť informovať obyvateľov o postupe zhotoviteľa.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201