INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Parkovisko na Macharovej samospráva rieši

Parkovisko na Macharovej samospráva rieši

Pri kontrole plochy na Macharovej ulici dňa 16. apríla 2014 zistila samospráva, že pozemok, ktorého prenájom bol ukončený dohodou oboch zmluvných strán k 31. marcu 2014, ešte stále nie je vyprataný. Situáciu mestská časť obratom riešila zaslaním výzvy spoločnosti Car Towing na okamžité vypratanie pozemku. Na jej základe požiadala spomínaná spoločnosť listom o podpis dodatku k uzavretej dohode, v ktorom je lehota na vypratanie predĺžená do 15. mája. Mestská časť v súčasnosti zvažuje, že pristúpi k podpisu dodatku za podmienky, že 5. mája bude pozemok – parkovisko – sprístupnené verejnosti a zároveň zvažuje aj ďalšie možné právne kroky.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky