INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Parkovisko na Macharovej samospráva rieši

Parkovisko na Macharovej samospráva rieši

Pri kontrole plochy na Macharovej ulici dňa 16. apríla 2014 zistila samospráva, že pozemok, ktorého prenájom bol ukončený dohodou oboch zmluvných strán k 31. marcu 2014, ešte stále nie je vyprataný. Situáciu mestská časť obratom riešila zaslaním výzvy spoločnosti Car Towing na okamžité vypratanie pozemku. Na jej základe požiadala spomínaná spoločnosť listom o podpis dodatku k uzavretej dohode, v ktorom je lehota na vypratanie predĺžená do 15. mája. Mestská časť v súčasnosti zvažuje, že pristúpi k podpisu dodatku za podmienky, že 5. mája bude pozemok – parkovisko – sprístupnené verejnosti a zároveň zvažuje aj ďalšie možné právne kroky.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201