INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Začínajú opravovať výtlky

Začínajú opravovať výtlky

Na opravu komunikácií, chodníkov a parkovísk vyčlenila z rozpočtu na rok 2013 mestská časť Petržalka 175 tisíc eur. Stabilizácia počasia v polovici apríla umožnila petržalskej samospráve začať s prácami na opravách výtlkov na všetkých komunikáciách III. a IV. triedy, ktoré sú v jej správe. Opravy menších výtlkov bude dodávateľ realizovať netechnologickým spôsobom – t.j. vyčistením miesta výtlku, zaliatím asfaltobetónovou zmesou a následne zhutnením vibračným strojom. Väčšie výtlky si vyžadujú technicky aj finančne náročnejší spôsob opravy, pri ktorom je potrebné poškodené miesto upraviť vybúraním a následnou opravou poškodených vrstiev vozovky. Ku koncu minulého týždňa urobil dodávateľ prác – TSS Pittel+Brausewetter – opravy veľkých výtlkov na uliciach Černyševského, Pifflovej, Belinského, Ševčenkovej a Švabinského v celkovej sume 4786,86 eur. Zároveň objednal 18 ton asfaltobetónovej zmesi, ktorú použije na opravu výtlkov netechnologickým spôsobom v sume 5184 eur. V súčasnosti pripravuje mestská časť objednávku na opravu výtlkov v časti Dvory a následne Ovsišti.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.