INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starostovia riešenie majú,  na ťahu je magistrát

Starostovia riešenie majú, na ťahu je magistrát

Predstavitelia hlavného mesta predkladajú stále nové a nové termíny, kedy by mal byť spustený nový mestský parkovací systém – po už zabudnutých minuloročných termínoch ďalší reálne nesplniteľný apríl 2013 nahradil 1. júl s tzv. krízovým variantom 1. september 2013.

Mestské zastupiteľstvo pritom za uplynulé dva roky neprijalo jeden jediný dokument, ktorý by mesto oprávňoval, alebo splnomocňoval na to, aby vôbec niečo začalo robiť. Aj preto vidia starostovia štyroch veľkých mestských častí Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka ďalší postup pesimisticky. „September nepovažujem za reálny. Ak budeme mať schválené základné pravidlá či zmenu štatútu, až potom môže nastať príprava projektov. Veď to chce technické riešenia, riešenia v teréne, odborné prípravy dopravných projektov, samotné značenie,“ vysvetľuje starostka Starého Mesta Tatiana Rosová.

Na jednom z posledných stretnutí zadefinovali starostovia spoločné prvky parkovacej politiky, ktoré by mali byť pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy zrozumiteľné, transparentné a kompatibilné. Zhodli sa v tom, že prioritou pri zavádzaní mestskej parkovacej politiky musí byť prijatie základných pravidiel, ktorými sa určia kompetencie mesta a mestských častí v oblasti parkovania, a to formou zmeny štatútu hlavného mesta a všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o parkovaní na úrovni mesta a mestských častí. „So Štatútom a VZN meškáme, hoci sme sa na tom s mestom dohodli vlani,“ podotkol Bajan a dodal, že rovnako bola dohoda na tom, že mesto bude iniciovať potrebné zmeny národnej legislatívy, ale ani tu sa za dva roky neudialo nič. Predstavitelia mesta zatiaľ podľa predkladaných materiálov kladú dôraz na zriadenie mestskej parkovacej spoločnosti, obstaranie centrálneho evidenčného systému či spoločné obstarávanie tlačovín a cenín (rezidentské nálepky, parkovacie karty). To nie je podľa starostov nevyhnutné či dôležité. Sú presvedčení, že centrálna databáza tak, ako si to predstavuje mesto, ktoré už dnes hovorí o verejnom obstarávaní na software za stovky tisíc eur, je zbytočná. „Evidovať to, či niekto oprávnene využíva práva rezidenta, sa dá na základe ochranných a bezpečnostných prvkov, ktoré sú na nálepke. Ak sa dá zariadením zistiť, či je známka pravá, je to isto rýchlejšie a flexibilnejšie, ako budovať za ťažké peniaze centrálny evidenčný systém,“ poznamenala Rosová.

Spoločným cieľom štyroch mestských častí je prispieť k zavedeniu mestskej politiky plateného parkovania v Bratislave, ktorého hlavným cieľom má byť účinná regulácia dopytu po parkovaní a obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy. Rovnako však trvajú na tom, aby obyvatelia ich mestských častí neboli ukrátení či okradnutí o peniaze, ktoré do systému budú plynúť a ktoré by mali ostať v tej mestskej časti, kde sa vyberú. „Je pre nás absolútnou samozrejmosťou, aby sme čo najviac z toho, čo sa na parkovaní vyberie, smerovali späť do ciest, značenia, budovania nových parkovacích kapacít,“ skonštatoval starosta Bajan. Ako dodal, starostovia sa obávajú, že vytváraním rôznych spoločností a medzičlánkov by sa mohlo parkovanie zbytočne predražiť, čo by pocítili aj rezidenti, v našom prípade Petržalčania.

Starostovia ponúkli svoje riešenia mestu, a tak už najbližšie dni či týždne ukážu, ako sa k tomu postavia primátor, hlavný dopravný inžinier či mestskí poslanci.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky