INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Spoločné prvky parkovacej politiky

Spoločné prvky parkovacej politiky

Spoločné prvky parkovacej politiky na území jednotlivých mestských častí, na ktorých sa dohodli starostovia:

 •  rovnaký informačný systém a značenie vrátane dopravného značenia,
 •  rovnaké ceny parkovného na hraničiacich územiach (rozsah týchto území bude stanovený po konzultácii s odborníkmi),
 •  harmonizácia podmienok pre dodávateľov všetkých technológií v záujme ich kompatibility a aj funkcií pre užívateľov,
 •  rovnaký princíp formátu zadávania SMS platby vrátane čísla pre SMS parking,
 •  jednotný vizuál rezidentských nálepiek,
 •  rovnaké princípy a rovnaká úroveň ochranných bezpečnostných prvkov pri rezidentských nálepkách,
 •  zásada jedného prevádzkovateľa systému parkovania na všetkých spoplatnených komunikáciách na území MČ a následné zúčtovanie a odvod alikvotnej časti vybraného parkovného mestu podľa dohodnutých pravidiel,
 •  vklad každej MČ k vymožiteľnosti systému plateného parkovania na svojom území príspevkom na zvýšenie kapacít mestskej polície a prostredníctvom vlastných inšpektorov verejného poriadku, resp. kontrolórov prevádzkovateľa plateného parkovania,
 •  zjednotenie vizuálnych prvkov označenie civilnej kontroly plateného parkovania (inšpektori, kontrolóri, autá),
 •  z vybraného parkovného sú MČ pripravené prispievať určeným podielom na údržbu a opravu ciest a budovanie nových parkovacích kapacít.

Pre úspešné zavedenie politiky spoplatneného parkovania by hlavné mesto malo riadiť, resp. koordinovať nasledujúce činnosti:

 •  prijatie zmeny štatútu, ktorá zakotví rozdelenie kompetencií medzi mesto a mestské časti tak, aby štatút zveril mestu kompetenciu na návrh MČ určiť úseky komunikácií, na ktorých bude spoplatnené parkovanie (zóny), pričom o spôsobe výberu a o konkrétnej výške poplatku budú rozhodovať MČ na základe vlastných VZN,
 •  prijatie VZN v zmysle zmeny štatútu a v zmysle prijatých pravidiel parkovania,
 •  koordinácia dopravného značenia,
 •  riadenie systému vymožiteľnosti prostredníctvom mestskej polície,
 •  budovanie záchytných parkovísk.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky